"Põhiliselt on osad arvamusliidrid muretsenud, et ESM -ga ühinedes antakse ära osa suveräänsusest ja samas tehakse ootamatu ettepanek panna oma otsus sõltuvusse teise riigi omast. Olen veendunud, et 21- aastane riik peab ise tegema otsuseid," ütles Ergma Delfile.

Ergma sõnul on pöördumine edastatud nüüdseks rahanduskomisjonile, kes on juhtivkomisjon Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu ratifitseerimise ja rakendamise seaduse eelnõu menetlemisel.

Riigikogu esimehe arvates on valitsus ja riigikogu nii läbi täiskogu kui erinevate komisjonide ESM-i küsimusega sel suvel põhjalikult tegelenud ning poliitik usub, et kõik poliitikud tajuvad selle otsuse kaalu ja tähendust Eesti riigile ja inimestele.

Kümme Eesti teadlast, poliitikut ja professorit pöördusid Ene Ergma ning Andrus Ansipi poole, et riigikogu ei kiirustaks ESMi ratifitseerimisega parlamendis.

"Tahame jagada oma muret Eesti ja Euroopa Liidu tuleviku pärast. Meie ettepanek on mitte kiirustada ESM-i lepingu ratifitseerimisega, vaid jälgida selles olulises protsessis otsustava häälega Saksamaa eeskuju," seisab pöördumises.

"Me oleme tõsises mures, et senisest demokraatlikust EL-i otsustusmeetodist loobumine finantsstabiilsuse tagamise valdkonnas ja selleks suurte rahaliste vahendite eraldamine võib viia olukorrani, kus ESM-i tegevus toob kaasa kogu EL-i otsustuspädevuste marginaliseerumise. Võim liigub EL-s demokraatlikelt institutsioonidelt ja protsessidelt ära puutumatu ja paljuski järelevalvele mitteallutatud, kuid olulisi rahalisi vahendeid kontrolliva institutsiooni kätte. Sellel teel ESM-iga edasi liikumine võib viia EL-i kui positiivse ja tulevikku vaatava organisatsiooni hävinguni."

Peaministrile ja riigikogu esimehele saadetud pöördumisele on alla kirjutanud akadeemik ja endine eurominister Endel Lippmaa, endine eurominister Andra Veidemann, euroministri endine nõunik ja ESMi ekspert riigikohtus Ivar Raig, akadeemik Anto Raukas, emeriitprofessor Ülo Vooglaid, akadeemik Jüri Martin, majandusteadlane Heido Vitsur, riigikogu liige Rainer Vakra, põllumajandusteadlane Viive Rosenberg ning õigusteadlane ja riigikogu liige Igor Gräzin.