Kokkusaamisel osalevad koolijuhid, ametnikud, poliitikud, tervisedendajad ning koolide tervisenõukogude ja õpilasomavalitsuste esindajad.

Konverentsil "Hea koolitoit – mitte ainult koka töö" jõuavad kuulajate ette esmakordselt ka värske koolitoidu uuringu tulemused.

Lisaks koolitoidu uuringu tulemustele annab Tervise arengu instituudi (TAI) ekspert Tagli Pitsi ülevaate ka koolipuuviljakava hindamisest ning probleemidest koolinoorte toitumises.

Sellele järgneb terviseameti ettekanne koolitoidu järelvalvest ning Tallinna lastehaigla kliinilise psühholoogi Kai Teeääre ettekanne toitumise ja õppimise vahelistest seostest.

Uutest algatustest jõuavad päeva teises pooles avalikkuseni projekt "Restoran läheb kooli" ning peagi valmiva juhendmaterjali tutvustus, mis pakub koolidele tõenduspõhiseid tervisliku toitumise ja füüsilise aktiivsuse edendamise põhimõtteid ja häid praktikaid.

Oma häid praktikaid koolipuhveti, hommikupudru või uue toitlustamise leidmisel jagavad Viimsi vald, Eesti parima koolisööklaga Vääna mõisakool, Tallinna Pelgulinna gümnaasium ning Tallinna Järveotsa gümnaasium.

Konverentsi lõpetab paneeldiskussioon, kus osalevad TAI, haridus- ja teadusministeeriumi ning terviseameti esindaja, samuti koolidirektor ja meie parim koolikokk.

"Arutatakse, millised on rollid erinevate institutsioonide vahel ja kes vastutab ning mille eest hea seisab, et lapsed koolitoitu sööksid ning kuidas omavahelist koostööd tugevdada," teatas TAI avalike suhete nõunik Maris Jakobson.