Aaviksoo ettepanek sisse seada õpetajatele 700 euroline palga alammäär on Rondiku sõnul ebarahuldav, sest sellega kaasneks küll noorempedagoogi palga alammäära tõus 91,82 ja pedagoogil 55,96 euro võrra, kuid vanempedagoogi ja pedagoog-metoodiku palga alammäärad ei suureneks, vaid jääksid vastavalt 736,07 ja 888,88 eurot peale.

"Kui õpetajate õigustatud palganõudmisi riigi võimu- ja valitsemisorganid ei pea vajalikuks lahendada, siis edasised palgavõitluse konkreetsed tegevused otsustatakse õpetajate poolt," teatas Rondik.

Kevadel korraldasid õpetajad palgatõusu nõudmiseks streigi, kus osales 16 000 pedagoogi.

Peatselt alustatakse järgmise aasta riigieelarve arutamist, mis on kaasa toonud peale õpetajate ka päästjate, kaitseväelaste, politseinike, asenduskodu kasvatajate ja paljude teiste nõuded palka juurde saada.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid