Visiidi käigus tutvuti hoonetega ja kohtuti loodud vabatahtlike
komandodega. Peadirektor külastas Orissaare ja Kihelkonna
päästekomandot, Leisis kohtus Leisi vabatahtliku päästekomando
koosseisu ja Leisi omavalitsusjuhtidega.

Õhtul tutvus peadirektor Kuressaare päästekomando uue ühishoonega. Kalev Timberg pidas kohtumisi igati kordaläinuteks. Leisis, kohtudes päästjatega, oli sealpoolne sõnum, et raha saaks rohkem, et rahastamine oleks paindlikum ja et saaks veel ühe masina metsatulekahjudeks.

Edaspidi ollakse Timbergi sõnul valmisi koolitama päästjaid, eraldama raha vastavalt sõlmitud lepingutele. Tutvudes päästekomando uue hoonega jagus peadirektoril kiidusõnu, Timberg meenutas ka vana maja, kus oli palju väikesi kabinette, aga masinatele ruumi ei jagunud.

Homme jätkub visiit Hiiumaal.