RIKS on üks seitsmest majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalasse kuuluvast sihtasutusest. Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ütles BNS-ile, et on RIKS-i maasturihanke teemaga kursis vaid ajakirjanduse vahendusel.

„Selle kohta peaks midagi ütlema sihtasutus ise. Kõigepealt vastutab sihtasutuse juhatus, seejärel nõukogu. Ma eeldan, et juhatus ja nõukogu lahendavad ära selle,“ ütles Parts.

Rahandusministeeriumi võimaliku väärteomenetluse põhjuseks on hanke korraldamisel toime pandud riigihanke seaduse rikkumised. Nimelt ei tohi seaduse kohaselt nimetada hanke tehnilises kirjelduses kindlat ostuallikat, protsessi, kaubamärki, patenti, tüüpi, päritolu ega tootmisviisi, mis võiks anda mõnedele pakkujatele või toodetele eeliseid teiste ees või nende osaluse välistada.

RIKS kirjutas hankedokumentidesse linnamaasturite veoskeemina sisse „All-mode 4x4“ ning lühendid „DDS“ ja „USS“, lisamata viidet „või sellega samaväärne“. Tähist „All-mode 4x4“ kasutab autotootja Nissan oma mudelite nelikveo tähisena ning lühendeid „DDS“ ja „USS“ kasutavad nii Nissan kui Renault mägipiduri ja kallakult startimise funktsiooni tähistamiseks ning need ei ole üldkasutatavad nagu pidurite blokeerumisvastast süsteemi tähistav ABS või stabiilsuskontrolli tähistav ESP.

Lisaks rikkus RIKS hankeseaduse paragrahvi, mis käsitleb hankedokumentide muutmist, lubades laekunud küsimusele vastates pakutavate sõidukite puhul suuremat kaubaruumi kui hankedokumentides märgitud. Selgituste andmise teel ei ole hankedokumentide muutmine lubatud, märkis rahandusministeerium autohanke uurimiseks algatatud järelevalvemenetluse aruandes.

Vastavalt riigihanke seadusele saab rahandusministeerium hankemenetluse kehtetuks tunnistamise ettekirjutuse teha enne hankelepingu sõlmimist. Kuna RIKS sõlmis riigihanke tulemusena hankelepingu 17. mail, on hankemenetlus lõppenud. Seetõttu kaalub ministeerium riigihanke korraldamisel toime pandud rikkumiste osas väärteomenetluse algatamist.

Riigihanke aruande kohaselt võitis Riigi Infokommunikatsiooni SA korraldatud linnamaasturite hanke Fakto Auto AS, mis tegeleb Nissani sõidukite müügi ja hooldusega.

RIKS-i põhitegevuseks on tagada riigi funktsioneerimiseks, avaliku korra ja julgeoleku tagamiseks vajlike eriotstarbeliste telekommunikatsioonivõrkude pidev toimimine, kvaliteet ja turvalisus. Sihtasutuse juhatusse kuulub Tõnu Naestema, nõukogu liikmed on Andres Uusma, Margus Püüa, Lauri Lugna, Mikk Marran, Tanel Ross ja Malle Ling.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid