EÜLi hinnangul pole õiglane, et vajaduspõhised toetused hakkavad kehtima vaid 2013. aastal kõrgkooli astuvatele tudengitele, sest majanduslik olukord ei olene sisseastumisaastast.

"Kui liigutakse tulemuspõhistelt toetustelt vajaduspõhistele, siis jääb täiesti arusaamatuks, miks ministeerium arvab, et vajadused on ainult 2013. aastal sisseastunutel," sõnas EÜLi esimees Eimar Veldre.

Samuti peab EÜL õigeks, et toetust oleks õigus taotleda neil, kes täidavad õppekava vähemalt 85 protsendi ulatuses.

"Praegune süsteem paneb tudengi justkui nööril kõndima - peaks mõni üksik punkt tegemata jääma, on ta kohe väga raskes rahalises olukorras," tõdes Veldre. "Meie ettepanekut arvestades ei ripuks tudengi majanduslik olukord nii hapra niidi otsas."