Nad taotlevad luba asi õiguslikult üle vaadata, alusel, et nende inimõigusi on rikutud, sest nendega ei ole ausalt ja asjakohaselt konsulteeritud, teatab Daily Telegraph.

Suurbritannia kaitseministeerium tahab paigutada relvad kuude kohta Londonis.

Kohtus on oodata, et kohalike elanike organisatsioon süüdistab kaitseministrit Euroopa inimõiguste konventsiooni eraelu puutumatust ja kodurahu kaitsvate sätete rikkumises.

Elanikke esindava advokaadi sõnul peaks sõjavägi ehitama spetsiaalse torni, kuhu raketid paigutataks.

Kaitseministeeriumi teatel paigutatakse raketid oma kohale juuli keskpaigaks. Lisaks sellele saabub Thamesi jõele helikopterikandja HMS Ocean ning Northolti baasi paigutatakse kunglike õhujõudude hävitajad Typhoon ja territoriaalarmee keskusse Ilfordi helikopterid Puma.

Teised kohad, mis peavad olümpiamänge õhust lähtuva ohu eest kaitsma, on Lexington Building Tower Hamletsis Ida-Londonis, Blackheath Common ja Oxleas Wood, mõlemad Kagu-Londonis, William Girling Reservoir Lea Valleys Enfieldis ning Barn Hill Netherhouse Farmis Epping Forestis.

Suurbritannia kaitseministri Philip Hammondi sõnul maapinnal paiknevad õhukaitsesüsteemid vaid üks osa laiaulatuslikust ja mitmekihilisest õhujulgeoleku plaanist, mis pakub nii kaitset kui on ka tugev heidutus.

Hammondi sõnul viiakse see kõik ellu, vaatamata „väikesearvuliste aktivistide“ vastuseisule.