11,4 meetrit pikk ja 2,7 meetrit lai viikingilaev valmis Eesti Viikingitel koostöös MTÜ Austrvegr Seltsiga. Täna vette lastud viikingilaeva joonised on pärit Rootsist Fotevikeni viikingimuuseumist, mis on sealtsamast leitud muistse viikingilaeva leiu järgi üles tähendatud.

Vaata videost, kuidas viikingilaev vette lasti!

Kord aastas toimuv Kiruvere muinaslaager on muinasajaloo taaskehastajate ja ajaloohuviliste kokkutulek, kelle eesmärgiks on Eesti muinasaja tõepärane rekonstrueerimine ja tutvustamine, toetudes ajaloolaste ja arheoloogide uurimustele.

Kiruvere muinaslaager seab oma ajastupiiranguks ajavahemiku 9. sajandi ja 12. sajandi p. Kr ning geograafiliseks keskpunktiks Muinas-Eesti. Laagris satub külastaja 1000 aasta tagusesse aega. Võitlevad vägevad sõdalased, oma oskusi näitavad kogenud meistrid ja käsitöölised.