"Teie alluv ei ole endale tõmmanud ainult kaitsepolitsei tähelepanu seoses kahtlaste sidemetega Vene diplomaatidega, vaid juhib Tallinna hariduselu siiamaani pretsedenditus stiilis, represseerides seadust ausalt täitvat direktorit. Kutsun üles allutama Kõlvart distsiplinaaruurimisele ning vajadusel ta vallandama, kuna demokraatlikus Eesti vabariigis inimeste poliitiline tagakiusamine on keelatud," kirjutas Metlev Tallinna meerile.

15. juunil ütles Ehte humanitaargümnaasiumi direktor avalikult Eesti Päevalehes, et tema koolis toimub hoolekogu ässitamine eesmärgiga torpedeerida üleminek osalisele eestikeelsele õppele. Seadus ütleb, et 60 protsenti ainetest peavad olema riigikeeles, kooli arengukavas on see kirjas ning direktor Anastassia Valužina täidab kooli arengukava ja seadusandja tahet.

Koolijuhid ja õpetajad ei julge avalikult rääkida

"Selle eest teda juba pikemat aega ahistatakse ja survestatakse," kirjutas Metlev. "Direktor lihtsalt ei soovi olla kaasatud poliitilisse mängu, mille sisuks on tuim vastandumine vene kooli reformikavale. Hirmus elavad ka mitmed teised Tallinna vene koolide direktorid ja õpetajad, kes ei julge probleemidest avalikult rääkida. Samas jätkavad tööd ilma takistusteta pedagoogid, kes kannavad tööl Georgi linte ja halvustavad eestikeelset õpet, ise riigikeelt oskamata. Munitsipaaljärelvalve ei tohiks selle peale silma kinni pigistada."

Metlev märkis, et viimases intervjuus venekeelsele Delfile kinnitab Kõlvart, et direktor Valužina vallandatakse ning selle põhjuseks olevat tema suutmatus ametiülesannetega hakkama saada. "Näiteks on toodud õpilaste probleemid politseiga. Sellise loogika järgi peaksid paljud direktorid üle Eesti olema vallandatud, kuna meil on kahjuks piisavalt palju probleemseid noori. Kindlasti leitaks nii ettekääne mistahes õpetaja vallandamiseks," nentis Metlev.

"Ametnik, kes tahab ausalt tööd teha ning kes ei soovi kaasa minna poliitikute kampaaniatega, tehakse lihtsalt maatasa. Külvatakse hirmu, ahistatakse teisitimõtlejad, kõik see on demokraatlikke väärtuste otsene eiramine ning selge samm tagasi minevikku, koos selle juhtimismeetoditega," on Metlev veendunud.

Ametnik, kes võitleb eestikeelse hariduse vastu

Metlevi kinnitusel on Valužina väärt olema direktor, kuid Mihhail Kõlvart abilinnapea ametit ei vääri. "Parem istugu volikogus ja vajutagu nuppu, ehk on see linna hariduse jaoks ohutum variant. Iseseisvuse 21. aastal ei tohiks meil olla ametnikke, kes kasutavad okupatsiooniaegseid võtteid kaadripoliitikas ning võitlevad eestikeelse hariduse vastu."

"Teie linnapeana vastutate selle eest."

"Ma palun Teid parandada viga – saatke Kõlvart erru ja mõistke hukka tema tegevus, mis on teravas vastuolus avaliku teenistuse eetikakoodeksiga ja ei vasta ametikoha ülesannetele. Tema asemel peaks olema pädev, aus ning Eestile lojaalne asjatundja," lõpetas Metlev kirja ning märkis veel, et jääb linnapea vastust ootama.