"Tavapäraselt oli kohal seltskond, kelle eesmärk oli head muusikat nautida, mitte korda rikkuda," sõnas Rapla politseijaoskonna juht Janno Ruus.

Kokku registreeris politsei Vana-Vigalas 25 väärtegu, millest 22 moodustasid liiklusseaduse rikkumised.

Ruusi selgitusel on see suurt inimeste hulka arvestades täiesti rahuldav tulemus.

"Samas, seitse sõidukijuhti ei jõudnud kuidagi kaineks saamist ära oodata ja asusid liiklema seisundis, kus nad seda teha poleks tohtinud," märkis Ruus.

Paljud sõidukijuhid ei olnud rahul sellega, et puudus võimalus oma kainust testida.

"Üldiselt oleme arvamusel, et iga sõidukijuhi iseenda kohustus ja vastutus on veenduda oma terviseseisundis ja kainuses. Kui leitakse võimalus alkoholi ostmiseks ja tarbimiseks, tuleb leida vahendid ka enesekontrolliks," lausus Ruus.

Tabati ka kaks purjus alaealist, ühe narkojoobe kahtlusega isik, ühe juhtimisõiguseta juht ja neli piirkiiruse ületajat. Lahendati neli väljakutset. Kainenema kedagi toimetama ei pidanud ja kuriteosündmustest politsei teateid ei saanud.

"Järjekordne mitu päeva kestnud politseioperatsioon lõppes edukalt. Usun, et rokisõpradel oli turvaline ja meeleolukas nädalavahetus," tänas Ruus kontserdikülastajaid mõistva suhtumise eest.