Kõige kallim on oma raha eest õppida maaülikoolis veterinaarmeditsiini eriala - riigieelarvevälisel kohal tervelt 3100 eurot (ligi 50 000 krooni) semestris.

Maaülikooli vastuvõtu peaspetsialist Tiiu Lille ütles Delfile, et eriala muudab kalliks kliiniline õpe. "Arstiõppes katab osa kliinilisest õppest haigekassa, aga loomaarsti õppe kuludel sellist katet pole".

Kallile erialale on Lille sõnul olnud konkurss 3-4 kandideerijat kohale. "Kuna eriala on väga spetsiifiline, siis lihtsalt niisama avaldusi ei esitata. Riigieelarvelisi kohti on sellel erialal pikka aega olnud 30 ja see on piisav arv, mida Eestis vajatakse".

Tasulisi õppekohti täidavad aga põhiliselt Soomest tulnud noored, keda koduriik nende õpingutes toetab. "Üksikud Eesti noored, kes 30 hulka ei pääse, püüavad esimese õppeaasta tasulises õppes õppida, teevad keemia või bioloogia riigieksami uuesti paremale tulemusele ning kandideerivad siis järgmisel aastal uuesti riigieelarvelisele kohale," ütles Lille.

Eesti ülikoolide kallimate erialade tipus on veel mitmed arstierialad - Tartu ülikoolis nii hambaarstiõpe (2500 eurot) kui ka arstiteadus (2400 eurot). Kooli õppekorralduse peaspetsialisti Ülle Hendriksoni sõnul õpib hetkel tasulises õppes 58 tulevast arsti ning 15 hambaarsti.

Arstiteadusega samaväärne summa tuleb välja käia ka maalikunsti eriala tasulises õppes - 2460 eurot semestris. Tõsi, seda eriala ei ole hetkel ükski tudeng tasulises õppes õppimas. "Maalikunsti õppekava kalliduse tingib individuaalõppe suur osakaal ning kulukad õppevahendid," selgitas Hendrikson. Samal põhjusel on kallid ka EKA erialad.

Kuna filmiõpe eeldab moodsat ja kallist tehnikat ning õpe on valdavalt võõrkeelne, on TLÜ Balti filmi- ja meediakolledžis tasud kõrged. Bakalaureuseõppe kõigil kolmel erialal (meedia, ristmeedia tootmine, filmikunst) tuleb tudengitel võrdselt 1650 eurot semestris. Selles koolis maksavad aga pea kõik tudengid oma õpingute eest ise, tasuta kohti oli näiteks eelmisel õppeaastal meedia bakalaureuseõppes vaid kaks (filmikunsti magistriõppes kaheksa).

Valdavalt humanitaarseid erialasid õpetav Tallinna ülikool on kõrgete maksude tabelis tänu liitumisele Akadeemia Nordiga. Nii maksab Tallinna ülikoolis erakooliga liitudes tekkinud õigusteaduse erialal õpe 1432 eurot semestris.

Õppetasude tabelit vaadates hakkas silma veel see, et Tartu ülikooli majandusteaduskonna ja haridusteaduskonna tasud märkimisväärselt ei erine. Nii peavad majandusteaduse tudengid semestris välja käima 1050 eurot ning loodusteaduslike ainete õpetaja 1000 eurot.

Tulevased lasteaiõpetajad maksavad aga semestris õppemaksu 900 eurot. Kui viimastel see summa korrutada kõikide semestritega, siis lasteaiaõpetajana seda tagasi teenida on ilmselt märksa keerulisem kui majanduseriala lõpetanul.

Võrdluses olid Eesti ülikoolide eestkeelsete erialade bakalaureuseõppe erialad.

Vaata graafikut siit