Avaldus kohtuniku konkursil osalemiseks, kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeet (saadaval riigikohtu kodulehel), Eesti kodakondsust tõendava dokumendi koopia, haridust tõendava dokumendi ja akadeemilise õiendi (hinnetelehe) koopia tuleb esitada riigikohtu esimehele ühe kuu jooksul pärast konkursiteate avaldamist väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Reeglina nimetatakse kohtunikuks isik, kes on läbinud kohtuniku ettevalmistusteenistuse või on sellest vabastatud ning sooritanud kohtunikueksami. Kohtuniku ettevalmistusteenistust ei pea läbima isik, kes on vahetult enne eksami sooritamist töötanud kaks aastat vandeadvokaadi või prokurörina, samuti kohtunik, kui tema ametist vabastamisest ei ole möödunud rohkem kui 10 aastat. Esimese astme kohtuniku ametipalk on 2666 eurot kuus ja teise astme kohtuniku ametipalk 2999 eurot kuus.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid