Kohalikud elanikud on lahkesti nõus oma kodukohta rockisõpradega jagama, kuid seda lootuses, et külalislahkust ei kuritarvitata.

Politsei tuletab meelde, et avalikus kohas alkoholi tarvitamine ja korra rikkumine on keelatud. Igasugune korraldajate, turvatöötajate ja politseinike juhiste või korralduste eiramine võib endaga kaasa tuua ürituselt eemaldamise ja süüteomenetluse.

Hard Rock Laagri politseioperatsioonis osalevad Lääne prefektuuri politseiametnikud ja abipolitseinikud. Kontrollitakse sõidukijuhtide kainust, lubatud kiirusest kinnipidamist, turvavarustuse kasutamist.

Selleks, et pahandustesse mitte sattuda, tuleks meeles pidada järgmist:
* Ära riku avaliku korda ega reosta ümbrust
* Väljaspool kontserdi- ning telklaagri ala on alkoholi tarvitamine keeltaud
* Kui oled alaealine, ära tarvita alkoholi ja tubakatooteid
* Ära tarvita uimasteid
* Veendu, et sõidukirooli ei istuks joobes inimene
* Kontserdi paiga lähedal on jõgi - uju ainult selleks ettenähtud kohas ja kaines olekus.

Politsei hädaabi number on 110.