Selle ettepaneku ajendiks olid mais ja juunis toimunud Venemaa Kaasmaalaste Ühingu Eesti Koordinatsiooninõukogu ja Venemaa kaasmaalaste Baltimaade ühenduste konverents, teatas ühendus "Vene kool Eestis" BNSi vahendusel.

Ühenduse hinnangul andsid mõlemate organisatsioonide juhid "negatiivse hinnangu" vene koolide tulevikule rahvusriikides. Teates mainitakse Baltimaade ühenduste konverentsi juhi Aleksei Lobanovi sõnu, kes väitis, et "peaaegu kõikjal on rahvuskeeled vastandatud vene keelele" ja on sisuliselt ainsa ametliku riigikeele staatuses.

Lobanovi sõnul ei ole sellises olukorras tagasiteed ja sellest tuleb vene koolide tulevikust rääkides ka lähtuda.

"Me leiame, et kui Vene Föderatsioon on sõnastanud kindla arvamuse programmi välismaal asuvate venekeelsete koolide perspektiivikuse üle, või nad püüavad seda ellu viia mingil kokkusurutud viisil, siis peaks vene pool sellest avalikult loobuma või andma avalikult teada selle programmi elluviimise raamid," teatas ühendus "Vene kool Eestis".

Sellega põhjendas ühendus kolmepoolsete läbirääkimiste ettepanekut.