Valitsus kinnitas tänasel kabinetinõupidamisel hariduskorralduse põhimõtted, mis peavad tagama selge vastutuse jaotuse üldharidussüsteemis, õpetajaameti väärtustamise, efektiivse koolivõrgu ning läbipaistvama rahastamissüsteemi.

Valitsuskabinet kinnitas haridus- ja teadusministeeriumi esitatud hariduskorralduse kaasajastatud põhimõtted, et tagada kõigile õpilastele kõikjal Eestis kõigil haridustasemetel võrdselt kättesaadav ning kvaliteetne haridus.

Uute põhimõtete kohaselt vastutab koolide tegevuse, sealhulgas õppetöö korralduse ja tulemuslikkuse eest kooli juht, kelle otsustusõigusi ja vastutust suurendatakse.

Õpetajate ja õpilaste töökorralduse lihtsustamiseks eristatakse edaspidi põhikooli ja gümnaasiumi riiklikes õppekavades prioriteetsed õpitulemused ning kujundatakse vastavalt koolide taseme- ja lõputööd. Õpitulemuste eristamine annab ka võimaluse vähendada õpetajate õpetamis- kui ka õpilaste õpikoormust.

Kohalikele omavalitsustele riigi poolt eraldatava haridustoetuse arvestus muudetakse kinnitatud põhimõtete kohaselt sihtotstarbeliseks ja omavalitsuste põhiseks, tõstes seeläbi kohalike omavalitsuste vastutust ning rolli üldhariduskorralduses. Ühtlasi lahutatakse põhikoolide ja gümnaasiumiastmete rahastamine.

Haridus- ja teadusministeerium esitab hariduskorralduse kaasajastamise põhimõtteid kehtestava põhikooli ja gümnaasiumiseaduse ning haridusseaduse muutmise seaduse eelnõu koos vastavate rakendusaktide eelnõudega valitsusele hiljemalt 1. oktoobriks.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid