Ida prefektuur taotles täna kummalegi mehele karmi karistust - Anatolile 15 päeva aresti ja juhtimisõigusest ilmajäämist neljaks kuuks ning Sergeile 30 päeva pikkust aresti.

Tänase kohtuotsusega määrati Anatolile karistuseks 10 päeva aresti ja lisaks juhtimisõigusest ilmajäämine neljaks kuuks. Stanislav saab oma liikluskäitumise üle mõelda 20 arestipäeva.

Prefektuur loodab, et need juhtumid on inimestele selgeks sõnumiks, et alkoholi tarvitanud juhtidele taotleb politsei kohtult kõige rangemat karistust ehk aresti.