Midfield omanik ja kirjastaja Paavo Pettai kinnitas Delfile, et kuigi teos ei ilmunud aprillis nagu oli esialgu plaanis, siis teos kindlasti ilmub ja selles osas muudatusi ei ole. "Nagu mäletate, murdis härra Savisaar talve hakul jala ning oli seetõttu peaaegu kaks kuud oluliselt piiratuma töövõimega," selgitas Pettai raamatu ilmumise edasilükkumise tagamaid.

"Selles faasis olime sunnitud väga paljud kohtumised, mis olid raamatu valmimisega seotud, edasi lükkama või ära jätma. Seega muutus ka esialgne ajakava. Raamat on lõppkorrektuuri ja küljendamise faasis ning loodame praeguse ajakava kohaselt septembris selle lugejateni tuua," kinnitas Pettai.

"See ei ole ainult skandaalide raamat, kuigi raamatus on põhjalik ülevaade nii Kallase, Laari kui ka Ilvesega seonduvatest skandaalidest, mis osaliselt on inimestel võib-olla juba ununenud. Teisalt vajavad aga ka uued faktid väljatoomist," ütles Pettai raamatu tutvustuseks jaanuaris.

Pettai on varem öelnud ka, et raamatusse on koondatud publitsistika ja poliitika, filosoofia ja ajalugu ning ses on kirjas viimase 20 aasta kõige eredamad sündmused. Raamat on monograafia mõõtu, aga ei olevat kollane kirjandus. Savisaare jaoks on kaheosalise teose näol tegu 14. ja 15. raamatuga.