Maabumist jälgisid president Toomas Hendrik Ilves, USA suursaadik Michael C. Polt, kaitseminister Urmas Reinsalu ja kaitseväe juhataja brigaadikindral Riho Terras ja sajad huvilised.

"Veel 15 aastat tagasi oli NATO Eestile unistus. Nüüd me näeme ja teame, et NATO on nähtav ja käegakatsutav osa Eestist", ütles president Toomas Hendrik Ilves täna Paldiskis.

Riigipea sõnul on sümboolne, et BALTOPS, mis treenib Ameerika Ühendriikide merejalaväe ekspeditsiooniüksusi ja mereväge reageerima kriisiolukordadele kogu maailmas, toimub Eestis just 14. juunil - päeval, kui 71 aastat tagasi küüditas okupatsioonivõim siit tuhanded inimesed, kes pidid valikuvõimaluseta alistuma.

Õppust külastanud kaitseminister Urmas Reinsalu sõnul ei piisa Eesti riigi kaitsmiseks vaid erinevate plaanide koostamisest, vaid neid plaane tuleb ka pidevalt läbi harjutada. "Õppused näitavad ilmekalt, et meie liitlastel on võime Eestit abistada ning teisalt on meie Kaitsevägi ja tsiviilstruktuurid liitlaste vastuvõtuks ja koostööks valmis", ütles kaitseminister.

Kohale tulnud publik sai näha eelasetuslaevalt Bobo maha laaditud varustust, sealhulgas tanki M1A1 Abrams, amfiibsõidukeid AAV, soomusmasinaid LAV-25, kaitseväe ja Kaitseliidu sõjaväemasinaid.

Eelasetuslaev John P. Bobo saabus Eestisse 6. juunil. Üle 200-meetri pikkuse laeva pardal on tehnika, varustus ja relvastus 1000-mehelise pataljoni lahingugrupi tarbeks. Tehnika hulgas on 14 Abrams tanki, 175 humvee maastikusõidukit relvastusega, kuus 155-mm haubitsat, amfiib- ja meditsiinisõidukid.

Samuti on laeval teisaldatavad satelliit- ja raadiosidevahendid üksuste sidepidamiseks, pioneeritehnika, generaatorid ja remondivahendid, üle 2 miljoni galloni kütust kogu kaasas oleva tehnika jaoks ning joogivee tootmise võimekus kuni 50 000 inimese tarbeks.

Möödunud nädala lõpus laadisid merejalaväelased laevalt maha sõjaväemasinaid ja tehnikat ning viisid selle lahingukorda. Tuleval nädalal alustavad üksused masinate laevale tagasi laadimisega. Laev lahkub Paldiskist järgmise nädala lõpus.

Lisaks laadimisoperatsioonile viib Tallinna, Harju ja Rapla malevlastest koosnev Kaitseliidu üksus läbi koostööharjutused USA merejalaväelastega, mille käigus harjutavad taktikalisi oskusi, kaitseliitlased viivad merejalaväelastele läbi ellujäämisõppe.

BALTOPS on 40. korda USA eestvedamisel Läänemerel korraldatav mereväeõppus, kus osalevad nii liitlas- kui partnerriikide mereväeüksused. Alates 2010. aastast viiakse õppuse raames läbi merejalaväelaste maabumisharjutusi ning harjutatakse meritsi saabuva tehnika ja varustuse vastuvõttu. 2010. aastal korraldasid USA merejalaväelased maabumisharjutuse Loksal, sel aastal viiakse samalaadne harjutus läbi Leedus.

John P. Bobo kuulub USA Merejalaväe Vahemere eelasetuslaevade eskaadrisse. Laev on valmis toimetama varustust ja tehnikat kiirelt kogu maailma pingekolletesse või humanitaarabi vajavatesse riikidesse.

23. juunini kestev BALTOPS on üks kolmest sel kuul Eestis korraldatavast rahvusvahelistest õppustest. 11.-22. juunini korraldab USA Euroopa Väejuhatus Eestis ja Lätis maaväeüksuste koostööõppuse Saber Strike. Juuni lõpus harjutavad Eesti, Läti ja Leedu liitlasvägede vastuvõttu arvutipõhisel õppusel Baltic Host.