Unioni maakonna KKK osakond taotles eelmisel kuul pääsu avalike teede koristusprogrammi Apalatšide mäestikus. Osariigi finantseeritud programm kutsub ühiskondlikke organisatsioone, ettevõtteid ja teisi vabatahtlikke üles koristama teede äärest prahti. Iga osalenud grupp saab tänutäheks tee äärde sildi oma nimega, teatab Associated Press.

Georgia transpordivõimude teatel on programm mõeldud ühiskondlikku tegevust toetavatele hea mainega rühmitustele.

„Segaduste ja rahutuste poolest tuntud rühmitus toob endaga kaasa tõsiseid probleemiallikaid. Loa andmisel võiksid olla negatiivsed tagajärjed piirkonna ja kogu osariigi majandusele ja igapäevaelule,“ teatas transpordiamet.

Transpordiameti teatel võib see autojuhte häirida, kui nad näevad tee ääres KKK silti ja organisatsiooni liikmeid teepeenart koristamas, mis võib põhjustada õnnetusi. Ka organisatsiooni soovitud teelõik on koristamiseks sobimatu, sest seal kehtib kiiruse piirang 55 miili tunnis (88 kilomeetrit tunnis).

KKK esindaja Harley Hansoni sõnul on organisatsiooni eesmärk ainult ümbritseva keskkonna parandamine, mitte tähelepanu äratamine.

„Me ei saa muuta seda, mis on toimunud minevikus, aga võime teha head tulevikus,“ ütles Hanson.

Vastaste arvates on tegemist vaid tähelepanuvajadusega.

„See on terroristlik organisatsioon. Keeld on absoluutselt õige lahendus,“ ütles osariigi senati esindaja, kodanikuõiguste aktivist Tyrone Brooks.