Keskkonnahäiring ehk lihtsamini öeldes hais halvendab inimeste elukvaliteeti mitmes Eestimaa linnas, sealhulgas näiteks Viljandis.

"Eesti kodudesse jõuab puhas joogivesi ning reovesi juhitakse puhastusseadmesse. Küsimus on selles, kuidas puhastusseadme töö võimalikult vähe inimeste elu häiriks," ütles riigikogu keskkonnakomisjoni liige Tõnis Kõiv.

Kõivu sõnul on reovee settest toodetud kompostmulla kasutamine aasta aastalt üha problemaatilisem seal leiduvate keemiliste ühendite tõttu. "Peame mõtlema, kas ja kui kaua saab üldse kasutada reoveepuhastist pärit kompostmulda," arutles Kõiv.

Keskkonnakomisjoni raport kirjeldab haisuga seotud probleeme ning raportisse tulevad võimalikud lahendused koos prognoositava maksumusega.

"Peamise haisutekitaja, reoveemuda, käitlemisel tuleb lahendada vähemalt kaks probleemi. Esiteks tuleb lõpetada käitlemine inimeste elukvaliteeti halvendaval moel ning teiseks lahendada tekkiva komposti küsimus. Mitmes Euroopa riigis on kasutusel reoveemuda kuivatamise ja põletamise tehnoloogia, mis võiks olla üheks alternatiiviks meilgi," ütles Kõiv, kes loodab suve jooksul infot saada kõigilt asjaosalistelt ja selle raportisse kirja panna.

Reoveepuhastist pärit haisuhäiringule lahendusi pakkuva raporti keskkonnakomisjonile esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2012.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid