"IRL-i põhikirjas on selgelt kirjas, et inimene, kes kannab kriminaalkaristust või kahjustab oma varsema tegevuse tõttu erakonna mainet ei saa olla IRL-i liige," ütles Sibul.

"IRL ei kavatse põhikirja täitmise osas mitte mingeid järelandmisi teha ning kõik, kes kannavad kriminaalkaristust arvatakse erakonnast välja. IRL ei ole erakonna liikmete osas teostanud nii põhjalikku taustakontrolli kui Eesti Ekspressi ajakirjanikud ning selle, eest tuleb neid tänada," möönis ta.

"Seni oleme eeldanud, et erakonnaga liituda soovijad on tutvunud erakonna põhikirjaga ning ei ole meile esitanud valeandmeid. Edaspidi kontrollime, kas erakonnaga liituda soovivatel isikutel on karistusregistri andmetel kehtivaid karistusi või mitte."