"„Merevägi on Eesti vetes korraldatud rahvusvahelisi operatsioone juhtinud viimased kümme aastat –- see näitab meie mereväelaste professionaalsust ja tõsiseltvõetavusele rahvusvahelises miinitõrjekogukonnas,“" ütles kaitseväe juhataja brigaadikindral Riho Terras. Kaitseväe juhataja sõnul saavad liitlased ja partnerid Eesti vetes oma oskusi proovile panna tõeliste lõhkekehade kahjutuks tegemisel.

„See, et Eesti vetes on meie mereväe juhtimisel viimase 18 aasta jooksul kahjutuks tehtud 700 lõhkekeha, on muutnud meie merealad oluliselt turvalisemaks nii elukutseliste meremeeste kui harrastajate jaoks,“ kinnitas brigaadikindral Terras.

Kaitseväe juhataja kohtus täna NATO miinitõrjegrupi ülema kaptenleitnant Erik Hanseni, Rootsi 42 miinitõrjedivisjoni ülema kaptenleitnant Jonas Källestedti ja teiste operatsioonil osalevate 12 riigi esindajatega.

Alates esmaspäevast on 19 miinijahtijat Belgiast, Hollandist, Saksamaalt, Prantsusmaalt, Rootsist ja Balti riikidest ning Eesti, Hollandi, USA ja Kanada tuukriüksus otsinud sõdade aegseid lõhkekehi Hiiumaa ja Vormsi ümbruses, Suures väinas ning Naissaarest põhja pool.

Tänaseks on miinitõrjeoperatsioonil osalevad üksused avastanud 55 lõhkekeha, neist 17 on tehtud kahjutuks. Kõige rohkem miine on leitud Naissaare ja Aegna vahelt, kuhu on miine veesatud nii I kui II maailmasõja käigus, Hiiumaa lähistelt on leitud ja kahjutuks tehtud 7 lõhkekeha.

Operatsiooni paremaks koordineerimiseks teeb merevägi koostööd Keskkonnaameti, Veeteede ameti ning Politsei- ja Piirivalveametiga. Miinide lõhkamisel järgivad mereväelased rangelt keskkonnaalaseid piiranguid ja ohutusnõudeid.

Open Spirit on rahvusvaheline miinitõrjeoperatsioon, millest eesmärgiks on sõdade käigus veesatud meremiinide ja muude lõhkekehade avastamine ja kahjutuks tegemine. Operatsiooni korraldatakse igal aastal erinevas Balti riigis. Sel aastal juhib operatsiooni Eesti Merevägi.

Läänemerd, eriti Soome lahte, peetakse üheks mineeritumaks veealaks maailmas. Eri allikate hinnangul on Läänemerre maailmasõdade käigus veesatud üle 150 000 meremiini, neist 80 000 Soome lahte. Alates 1994. aastast on miinitõrjeoperatsioonide käigus Eesti vetest leitud pea 700 lõhkekeha.