Sookruus ütles kultuuriministeeriumi pressiesindaja vahendusel BNS-ile, et kultuuriministeerium on pakkunud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile korduvalt välja lahendusi elektroonilise side seaduse muutmiseks nii, et anda televisioonituru osapooltele selgemad alused kokkulepete saavutamiseks.

"Samuti viis kultuuriminister teema valitsuskabineti nõupidamisele selle aasta 15. märtsil. Oleme juhtinud alati ka tähelepanu vabalevi tulevikuga seotud probleemide tõsidusele ja tundlikkusele tuhandete vaatajate jaoks. Kahjuks on majandus- ja kommunikatsiooniministeerium olnud seisukohal, et elektroonilise side seadusega pole probleeme ja mingeid muudatusi pole seaduses vaja teha," tõdes Sookruus.

Sookruusi sõnul tuleb ka arvestada, et elektroonilise side seadus kuulub majandusministeeriumi vastutusalasse ja ei vastaks heale õigusloome tavale kui kultuuriministeerium dikteeriks teisele ministeeriumile konkreetseid sõnastusi tema haldusalas oleva seaduse sätete muutmiseks.

"Loodame, et nüüd mõistavad kõik asjaosalised, et kogu segaduse üheks peapõhjuseks on elektroonilise side seaduse mõne sätte mitmetimõistetavus ja ollakse valmis asuma lahendusi otsima," nentis Sookruus.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ütles täna valitsuse pressikonverentsil, et tema pole saanud kultuuriministeeriumilt ettepanekut elektroonilise side seaduse muutmiseks. "Kui kellelgi on ettepanek, kuidas seda seadust täiendada, et need kaks eri huvidega ettevõtet saavutaksid tasu osas kokkuleppe, siis ma olen avatud ettepanekut kuulama. Siiamaani ei ole ma sellist ettepanekut saanud ei ringhäälingute liidult ega kultuuriministeeriumilt," sõnas Parts valitsuse pressikonverentsil.

Peaminister Andrus Ansipi sõnul peab valitsus telekanalite ja kaabellevifirmade vahelisi vaidlusi tekitanud elektroonilise side seadust muutma, kuna seaduse praegune sõnastus on mitmeti tõlgendatav. "Vastuolu elektroonilise side seaduses tuleb kõrvaldada ning Kanal 2-l ja TV3-l peaks olema võimalus küsida kaabellevifirmadelt tasu nii, nagu teised telekanalid seda küsida saavad," ütles Ansip neljapäeval valitsuse pressikonverentsil.

Peaminister nentis, et kui kaabellevifirmade hinnangul peaksid vabalevis olevad telekanalid olema ka nende võrkudes tasuta levitatavad, siis peab seadusandja sellise tõlgendamisvõimaluse seadusest kaotama. "Valitsuse asi selline eelnõu koostada, et seadus oleks üheselt mõistetav," lausus Ansip.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts märkis, et ta on peaministriga üldjoontes nõus, kuid majandusministeeriumi juristide hinnangul on Kanal 2-l ja TV3-l ka praeguse seaduse järgi õigus küsida kaabelleviettevõtetelt tasu.

TNS Emori hinnangul on Eestis ligi 75 000 peret, kes vaatavad teleprogramme vabalevis.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid