Valitsus kiitis tänasel istungil heaks seaduse eelnõu, mille eesmärk on luua üliõpilastele riiklik õppetoetus, mis toetab majanduslikult ebasoodsamas olukorras üliõpilaste ligipääsu kõrgharidusele. Eelnõu kohaselt on vajaduspõhist õppetoetust õigus saada kuni 26aastasel üliõpilasel, kelle keskmine sissetulek perekonnaliikme kohta jääb alla suhtelise vaesuspiiri (praegu alla 280 euro kuus) ja kes täidab õppekava täies mahus. Vajaduspõhise õppetoetuse suuruseks on kavandatud 135 eurot, mis on umbes pool alampalka.

"Kõiki kulusid see toetus ei peagi ära katma, aga kindlasti on see abiks. Lisaks on võimalus tudengil võtta õppelaenu 1917 eurot ulatuses aastas. Samuti osaajaliselt töötada, näiteks suvepuhkuste ajal," selgitas Aaviksoo valitsuse pressikonverentsil, lisades, et ka kodune toetus on oluline.