Kohus tunnistas kartellileppe sõlmimises süüdi Põhja regionaalse maanteeameti endise asedirektori Erkki Mikenbergi (39) ning AS-i Teede Tehnokeskus juhi Tiit Kaalu (46), samuti juriidiliste isikutena kohtu all olevad OÜ Roneco ja AS-i Teede Tehnokeskus.

Kohus mõistis OÜ-le Roneco rahalise karistuse 6391,16 eurot, As-ile Teede Tehnokeskus 22 369,08 eurot ning Kaalule 7863,17 eurot ja Mikenbergile 3517,46 eurot.

Kohus rahuldas riigiprokurör Laura Feldmanise kaebuse ja tühistas varasema Harju maakohtu õigeksmõistva kohtuotsuse, ütles ringkonnakohtu sekretär ERRi uudisteportaalile.

Süüdistuse järgi tegi Mikenberg firmajuhile ettepaneku konkurentsi kahjustava kokkuleppe sõlmimiseks Põhja regionaalse maanteeameti haldusalas olevate riigimaanteede defektide inventeerimise tööde hankel, OÜ Roneco esindaja sõlmis konkurentsi kahjustava kokkuleppe AS-iga Teede Tehnokeskus, mille esindajaks oli Tiit Kaal ning Roneco ja Teede Tehnokeskus sõlmisid konkurentsi kahjustava kokkuleppe ning kooskõlastasid oma tegevust Lääne regionaalse maanteeameti ja Ida regionaalse maanteeameti hangetel osalemisel.