Päästeala töötajate ametiühing teatas, et kuna päästeamet ei lubanud komandosid ja nende päästetehnikat austusavaldusena üles rivistada, jääb neil üle tänada oma armastatud kolleege lihtsamat vahendit kasutades.

„Soovime tänada kõiki päästjaid, meeskonnavanemaid ja komandopealikke, kes komandode reformimise käigus on erinevatel põhjustel sunnitud armsakssaanud päästetöölt lahkuma,“ seisis ametiühingu teates.

„Päästjad on erilised inimesed. Päästja ei ole pelgalt elukutse, päästja on elustiil. Need, kes on valinud endale päästja elustiili, ei suuda kogukonda aitamata elada. Teie hulgas on palju neid, kelle kiire ja ennastsalgava tegevuse tulemusel on nii mõnigi hoone püsti ja oskusliku tegutsemisega ei ole vähenenud Eesti rahvaarv. Siiralt loodame, et kutseliselt päästealalt lahkujad jätkavad kogukonna abistamist ka edaspidi. Kindlasti panevad nad käe külge kodukoha turvalisemaks muutmisel."

Komandod lõpetavad töö kell 8.00, kõik, kes soovivad, võivad minna neid tänama, teatas ametiühing.

Päästeameti peadirektori asetäitja Kuno Tammearu on kinnitanud, et edaspidi katavad neid piirkondi teised komandod. "See võib tähendada ka kohaletulekuaja pikenemist, aga kohale tuleb kindlasti elupäästemeeskond," lausus ta.

"Sellisel moel avaldatakse au hukkunud teenistujatele. Me ei leina ja taoline üritus oleks olnud kohatu, eriti arvestades, et kuu aega tagasi hukkus üks meie seast," kommenteeris päästeameti peadirektori asetäitja Kuno Tammearu päästjate ametiühingu soovi komandosid ja nende päästetehnikat austusavaldusena üles rivistada.

"Komandode ümberkorralduse eesmärk on organisatsiooni jätkusuutlikkus ja senisest parema teenuse pakkumine senisest suuremale hulgale elanikkonnast. Komandode ümberkorralduste käigus pakuti kõigile, keda muudatused puudutasid, tööd. Kokku 69 mehest otsustas pakkumist mitte vastu võtta 17 meest. Ametiühing ei korraldada päästekomandode tööd."

Eesti Päästeala Töötajate Ametiühingu plakat