Rein Zobel sündis 2. aprillil 1928 Tallinnas. Ta lõpetas 1946. aastal Tallinna 2. Keskkooli (Tallinna Reaalkool) ja 1952. aastal TPI arhitektuuriosakonna, 1995. aastal sai filosoofiadoktori kraadi Eesti Kunstiakadeemias (Tallinna Kunstiülikool).

Aastatel 1952–1954 töötas Zobel Eesti Projektis, 1954–1972 Vabariiklikus Restaureerimisvalitsuses. Alates 1972. aastast kuni surmani oli ta Eesti Kunstiakadeemia õppejõud, emeriitprofessor, teatas akadeemia.

Rohkem kui 50 aasta vältel oli tema huvi seotud eelkõige Tallinna ajaloolise arhitektuuri ja linnaehituse uurimisega. Professor Zobeli pikk ja viljakas karjäär algas 1954. aastal Tallinna linnamüüri uurimisega ja lõppes poolelioleva Tallinna triloogia viimase köite toimetamisel.

Nende kahe momendi vahele jääb Padise kloostri konserveerimine, Tallinna keskaegse linnamüüri restaureerimine, Vanalinna kompleksne uurimus, eestirootslaste külade ja talude jäädvustamine.

Kõige olulisemaks peab pidama emeriitprofessor Rein Zobeli õpetaja ametit Eesti Kunstiakadeemias. Võib oletada, et suurem osa tänaseid eesti arhitekte on tema käe all õppinud. Tema järsk, poeetiline kuid ka väga selge ütlemine oli legendiks juba aastakümneid tagasi.

Prof. em. Rein Zobeli magnum opus oli detailne kokkuvõte Revali (Tallinna) linnaehitusest, ajaloolisest topograafiast ja muidugi kaitseehituste kujunemisest.

2009. aastal avaldas Rein Zobel raamatu „Tallinn (Reval) kesk­ajal. Linnaehitus 13.–14. sajan­dil”. Rohkete illustratsioonidega raamatusse on koondatud ligi viiskümmend aastat väldanud keskaegse Tallinna ehitiste uurimistöö tulemused. Teoses kajastatakse Tallinna vanimat kujunemislugu ajaloolis-topograafilisel foonil, Lyndanise kindlusest ja taanlaste tulekust Tallinna varajase teedevõrgu kujunemiseni. Lisaks käsitletakse teoses ka Tallinna kirikute, kloostrite ja muude ehitiste ajalugu.

2001.aastal anti Rein Zobelile Valgetähe IV klassi teenetemärk ja Pütsepa kunstiteaduse aastapreemia.

Rein Zobeli ärasaatmine toimub laupäeval, 12. mail kell 10.30 Tallinnas, Pärnamäe Krematooriumis.

Armastatud ja hinnatud emeriitprofessorit, arhitekt Rein Zobelit jäävad mälestama ja leinama Eesti Kunstiakadeemia ja Eesti Arhitektide Liit.