Paar aastat tühjalt seisnud linnahall hakkab hüljatusele lõivu maksma ning on vaid paari aastaga getostunud. Väljastpoolt on grafitimeistrid katnud pea kogu linnahalli seinad kirjude joonistustega; ka hoones sees kõneleb kõik mahajäetusest. Vaid valvurid käivad majas ringi, muidu koguvad elutud koridorid tolmu. Sel nädalal alustas linnavalitsus hoone puhastamist väljast, eemaldatakse kirjud joonised. Kuid milline näeb hoome välja seest?

Kuulsusrikas ajalugu, kurb tänapäev

1980. aasta suveolümpiamängudeks ehitatud toona  V. I. Lenini nime kandnud kultuuri- ja spordipalee mahutas lisaks 4200-kohalisele saalile ka jäähalli.

Hoone rajamisel oli eesmärgiks säilitada merelt avanev vaade vanalinna siluetile ning linnahall oli ka üks väheseid nõukogude perioodil ehitatud mere ääres asuv avalik objekt.

Linnahall pälvis biennaalil Interarh-83 Grand Prix’ ja Rahvusvahelise Arhitektide Liidu presidendi kuldmedali ja preemia ning 1984. aastal NSV Liidu riikliku preemia, mistõttu arvati linnahall ka muinsuskaitseobjektide nimekirja.

Vaata videost, milline on linnahall käesoleval kevadel:

Linnahalli haldab Tallinna Linnahalli Aktsiaselts. Tallinna linnahalli kinnistu kuulub Tallinna linnale, vastav kanne tehti kinnistusraamatusse 21. juulil 2003. Linnahalli kompleks tunnistati kultuuriministri 18. augusti 1997 määrusega kultuurimälestiseks, muinsuskaitseseaduse kohaselt kinnistu võõrandamise korral on selle ostueesõigus Eesti riigil.

Grafiti ja vaated

Linnahallist avanevad vaated nii Tallinna cityle kui ka ka mere poole: Patarei vangla paistab samuti mere poole suunatud akendest. Klaasid on aga mõlemal pool maja kaetud grafitiga; samamoodi on
täissoditud ka maast laeni ulatuvad jalutuskoridori aknad.
Abloy lukud tänaseni popid

Hiigelsaal ja tehnika

4200-kohaline vaatesaal koos oma lavataguse ning omaaegsete valguse juhtpultide ja kõigega on samuti justkui muuseumist pärit. Suured nupud, prožektorid ja kõik see, mis pani omal ajal laval toimuva särama, seisab ja kogub tolmu.

Linnahalli lagi: kuna see pilt on pööratud tagurpidi, meenutab laest kooruv värv kuukraatreid.

Need ei ole kraatrid Kuul, vaid Linnahalli lagi

Soojustus laes tükib samuti gravitatsiooni jõul allapoole, kivivillast on moodustunud metall-lae vahelt allarippuvad stakiiktiidid.

 stalaktiidid
140 meetrine pime koridor