"Sellised laskmised on hea näide, kuidas kaitseväe õhutõrjujad suudavad relvi lasta ka aladel mis pole lasketiirud. Ka varasemalt on sarnastes kohtades laskmisi läbi viidud, näiteks Nõval, seal ei tekitanud laskmised ümbritsevale infrastruktuurile ega looduskeskkonnale mingit kahju," ütles Kirde kaitseringkonna ülem kolonelleitnant Martin Herem.

Sõdurid lasevad mere kohale 23 mm õhutõrjekahurist ZU-23-2. Sealjuures harjutatakse meeskonnaliikmete tööd õhusihtmärkide laskmisel, sihtimist ja lühikeste valangutega tulistamist, tuleparanduste tegemist, kahurimeeskonna tegevust ning kahuri tulejuhtimismeeskonna tulejuhtimist. Varasema erialakursuse ajal läbisid ajateenijad relvaõppe, harjutasid maasihtmärkide laskmist, sooritasid relvaõppe testid ning osalesid treeningrelva laskmistel.

Kevadtormi ajateenijatest moodustatud jalaväeüksused alustavad samal ajal Kirde kaitseringkonnas harjutamist, et valmistuda õppuse järgmiseks faasiks, 09.mail algavaks koostegevusõppeks. Lääne- ja Ida-Virumaal peetav kaitseväe suurim maaväeõppus Kevadtorm on järjekorras kümnes. Õppusel osaleb üle nelja tuhande kaitseväelase, kaitseliitlase ja reservväelase.

Õppuse tegevus on 3.-11. maini Vinni, Väike-Maarja, Tapa ja Laekvere valdades, seejärel laieneb ka Jõhvi, Illuka, Mäetaguse, Kohtla, Toila, Maidla, Sonda, Sõmeru ja Rägavere valdade territooriumile. Kevadtorm 2012 lõpeb 19. mail lõpurivistusega.