„Arvestades nii ühiskondlikke kui ka organisatsioonisiseseid muudatusi peab järgmise viie aasta jooksul Tartu ülikoolist saama erinevaid erialasid loominguliselt siduv "akadeemiline vabariik"," ütles Maimets.

Tema nägemuses peab Tartu ülikool juhtima liidrina Eesti ühiskonnas toimuvaid protsesse, olema silmapaistev maailma teadusruumis ning parim koht eneseteostuseks ja arenguks oma liikmetele.

"Tuleb tublisti tööd teha, et ühiskond ja Tartu Ülikooli liikmed tunneksid ülikooli "omana". Ma tahan seda tööd teha ja usun, et mul on selleks oskused ning kogemused,” sõnas Toivo Maimets.

Tänased olud seavad ülikooli Maimetsa sõnul meid keeruliste valikute ette. "On ümber kujundamisel teaduskorraldus, uksele koputab kõrgharidusreform, nende kõrval väheneb üliõpilaskandidaatide arv ja seetõttu suureneb Eesti ülikoolide vaheline konkurents," loetles ta.

"Ülikooli positsioon neis oludes ei ole kaugeltki kindlustatud ega saa olema kellegi poolt "kingitud", mistõttu tuleb otsuste langetamisel arvestada erinevate osapoolte ja seisukohtadega," jätkas Maimets.

Maimets lähtub „akadeemilise vabariigi“ arendamisel järgmistest põhimõtetest: universitase printsiibi järgmine –väärtustada ja integreerida erinevaid erialasid, akadeemilise teaduspõhise kõrghariduse kvaliteedi tagamine, ülikooli töötajate väärika positsiooni ja töötingimuste väljakujundamine, parima arengu- ja eneseteostuse võimaluste loomine üliõpilastele, jätkusuutliku rahastamismudeli väljatöötamine ülikoolile.

Tema kandidatuuri toetavad loodus- ja tehnoloogiateaduskonna nõukogu kõrval rector emeritus Peeter Tulviste, professorid Jüri Allik, Eiki Berg, Daniel Cohnitz, Martin Ehala, Arvi Freiberg, Toomas Haldma, Halliki Harro-Loit, Jaak Järv, Maia Kivisaar, Ljubov Kisseljova, Irene Kull, Marju Lauristin, Enn Lust, Irja Lutsar, Marju Luts-Sootak, Ülo Matjus, Eero Medijainen, Tiiu Paas, Juhan Sedman, Jüri Sepp, Margit Sutrop.

Professor Maimets on molekulaarbioloog ja töötab Tartu ülikooli loodus- ja tehnoloogiateaduskonnas. Aastatel 2003 - 2005 oli ta haridus- ja teadusminister.