Riigkogu kultuurikomisjoni esimees Urmas Klaas ütles BNS-ile, et seoses nelja asjatundjast nõukogu liikme ametiaja täitumisega 8. mail valis kultuurikomisjon täna välja neli uut liiget.

Klaas kinnitas, et nõukogus jätkab sinna ka praegu kuuluv Rain Tamm, uuteks liikmeteks saavad Agu Uudelepp, Paavo Nõgene ja Mart Luik. Nõukogust lahkuvad Andres Jõesaar, Hagi Šein ja Ela Tomson.

„Kultuurikomisjon valmistab ette vastava otsuse eelnõu ja riigikogu siis kas kiidab selle heaks või lükkab tagasi,“ lisas Klaas.

Praegu kuulub ERR-i nõukokku kaheksa liiget: Hagi Šein, Andres Jõesaar, Ela Tomson, Igor Gräzin, Jaak Allik, Priit Sibul, Priit Toobal ja Rain Tamm.

Rahvusringhäälingu nõukogu on Eesti rahvusringhäälingu seaduse kohaselt rahvusringhäälingu kõrgeim juhtimisorgan. Nõukogu planeerib rahvusringhäälingu tegevust, korraldab rahvusringhäälingu juhtimist ja teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Nõukogu esitab riigikogu kultuurikomisjonile kirjaliku ja suulise aruande oma tegevusest üks kord aastas.

Nõukogu koosneb riigikogu liikmetest ja rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjatest. Riigikogu kultuurikomisjoni ettepanekul nimetab riigikogu ühe esindaja igast riigikogu fraktsioonist riigikogu koosseisu volituste lõppemiseni. Riigikogu koosseisu volituste lõppemisel jäävad riigikogu liikmetest nõukogu liikmed nõukogusse riigikogu uue koosseisu liikmete nõukogusse nimetamise otsuse jõustumiseni.

Riigikogu kultuurikomisjoni ettepanekul nimetab riigikogu ka neli asjatundjat rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjate hulgast, kelle volitused kestavad viis aastat.