21. – 27. aprillini

Euroopa Nõukogu Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel ning liikmed Margus Hanson, Mailis Reps, Paul-Eerik Rummo, Ester Tuiksoo ning Indrek Saar (osaleb 22.-25.04) osalevad Prantsusmaal Strasbourgis ENPA 2012. aasta kevadistungjärgul. Päevakorra projekti kohaselt tulevad seekordsel istungjärgul arutusele soolist võrdõiguslikkust (nn Araabia kevadega seonduvalt), kodanikuaktiivsuse edendamist, spordieetikat, interneti ja online-meedia sõna- ja informatsioonivabaduse kaitset, Põhja-Kaukaasia ümberasustatute ja tagasipöördujate olukorda, maksuparadiisidega seotud poliitikat ning majandus- ja finantskriisi järgset olukorda käsitlevad teemad. Assambleele on oodata esinema Maroko välis- ja koostööministrit Saad dine El Otmani’t ning solidaarsuse, perekonnaasjade ja naisküsimuste ministrit Bassima Hakkaoui’d, aga ka Bosnia ja Hertsegoviina välisministrit Zlatko Lagumdžija’t. Eesti delegatsioonist kavatsevad sõnavõttudega esineda Andres Herkel (olukord Põhja-Kaukaasias) ning Paul-Eerik Rummo (sõnavabaduse kaitse). Kiireloomulise küsimusena on kavas arutada olukorda Süürias.

22. – 24. aprillini

Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Taavi Rõivas ning liikmed riigikogu aseesimees Jüri Ratas, Tõnis Kõiv ja Rannar Vassiljev osalevad Taanis Kopenhaagenis 47. COSACi konverentsil. Tehakse kokkuvõtteid kaupade, teenuste, inimeste ja kapitali vaba liikumise 20-aastasest kogemusest, käsitletakse Euroopa majanduskasvu, ühtse teenuste turu ja digitaalturu küsimusi.

22. – 25. aprillini

Riigikogu liige Igor Gräzin osaleb Venemaal Peterburis ajakirja Pravovedenije toimetusekolleegiumi koosolekul.

23. – 25. aprillini

Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul osaleb Soomes Helsingis NB8 (Põhjamaade ja Balti riikide) parlamentide peasekretäride kohtumisel.

24. – 25. aprillini

Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees Tõnis Lukas, aseesimees Karel Rüütli ning liikmed Jaanus Tamkivi, Tõnis Kõiv, Rainer Vakra, Annely Akkermann, Terje Trei, Rein Randver ja Valeri Korb osalevad Soome Metsaühingu kutsel Soomes Helsingis metsandusalasel seminaril. Arutusele tulevad jahinduse, erametsamajanduse, metsakasutuse ja puidutööstusega seotud teemad. Kohtutakse ka Eduskunta põllumajandus- ja metsanduskomisjoniga.

26. – 27. aprillini

Riigikogu liige Neeme Suur osaleb Rootsis Gotlandil Visbys Läänemere tuleviku teemalisel konverentsil, mille korraldab Rootsi Instituudi Läänemere Keskus koostöös Gotlandi maakonna administratsiooni ja Gotlandi Ülikooliga.

26. – 28. aprillini

OSCE Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Väino Linde osaleb Iirimaal Dublinis OSCE rahu kindlustamise teemalisel konverentsil. Käsitletakse poliitilise protsessi, julgeolekusektori ja õigusreformi, erinevate traditsioonide austamise ning rahvusvahelise mõõtmega seotud küsimusi Iirimaa kogemuse kontekstis