11-22. juunini korraldab USA Euroopa väejuhatus Eestis ja Lätis õppuse Saber Strike. Õppuse juhtriik Balti riikidest on sel aastal Eesti, teatas kaitseväe peastaabi operatiiv- ja väljaõppeosakonna ülema kt kolonelleitnant Rain Jano.

Õppuse taktikaline osa viiakse läbi Lätis Adazi polügoonil, Eestis Tapal asub õppuse juhtstaap, Ämari lennubaasis baseeruvad õppusel osalevad USA lennukid A-10 ja KC-135. Saber Strike´il osalevad lisaks Eesti, Läti, Leedu ja USA kaitseväelastele Kanada, Soome, Rootsi, Poola, Norra kaitseväelased.

BALTOPS on Jano teatel iga-aastane Läänemerel korraldatav mereväeõppus, mida korraldab samuti USA Euroopa väejuhatus. Eestis ja Leedus harjutavad USA merejalaväelased maabumist ning varustuse ja tehnika kohale toimetamist. Sel aastal tuleb Paldiski sadamasse USA Mereväe transpordilaev USNS Bobo, mille pardalt laaditakse maha varustus ja relvastus pataljoni lahingugrupi suurusele üksusele ja seatakse lahingukorda. BALTOPSi Eestis korraldatav osa viiakse läbi 4-22.juunini.

Baltic Host on kolme Balti riigi arvutipõhine liitlasvägede vastuvõtva riigi õppus, mida sel aastal korraldab Eesti. Neljandat korda läbi viidav õppus toimub Tartus 27. juunist 2. juulini.

Õppuse käigus harjutavad riikide militaar- ja tsiviilstruktuurid liitlaste vastuvõtmist ette antud stsenaariumi järgi. Sel õppusel on eriti oluline koostöö harjutamine tsiviilvõimude - sadamate, raudtee, maanteeameti, haiglate ning politsei- ja päästeametiga.

Välispartneritest on Baltic Hostile kaasatud Saksa-Hollandi korpus, samuti on jätkuvalt esindatud koostööpartnerid NATO Napoli väejuhatusest, USA Euroopa väejuhatusest ja NATO Stavangeri ühendoperatsioonide keskusest.

"Õppuste ühine nimetaja on liitlasvägede vastuvõtt ning eri väe- ja relvaliikide, samuti tsiviilametkondade koostöö. Eestil on sel aastal Balti riikides korraldatavatel õppustel juhtiv roll. Õppuste korraldamine näitab meie rahvusvahelist ja siseriiklikku koostöövõimekust ning valmisolekut liitlasi vastu võtta mitte ainult sõjaliste, vaid ka humanitaaroperatsioonide korral," selgitas Jano.