Süüdistuse andmeil tõi Tallinna vanalinnas baari pidanud firma juhtkonda kuulunud Andrei (34) oma alluvatele baaritöötajatele CD-plaadid ja andis korralduse neil leiduvat autoriõigusega kaitstud muusikat klientidele mängida. Sellega rikkus Andrei fonogrammitootjate õigusi, sest tal puudus teoste avalikuks esitamiseks luba ja ta jättis selle eest tasu maksmata, vahendab BNS.

Uurimisel selgus muuhulgas, et 2009. aasta 23. septembri õhtul mängiti baaris lugu „Murka“, mille esitaja on Serega ja fonogrammitootja Megaliner. Russian Phonographic Association on andnud Megalineri esindusõiguse Eesti Fonogrammitootjate Ühingule (EFÜ). Seega oleks Andrei pidanud baaris nende muusika esitamiseks pöörduma EFÜ poole ning sõlmima nendega lepingu ja maksma selle eest tasu.

Põhja ringkonnaprokuratuur esitas Andreile süüdistuse autoriõigusega kaitstud teose ebaseaduslikus avalikus esitamises ärilisel eesmärgil, milleks kasutati piraatkoopiat. Karistusseadustik näeb sellises teos süüdimõistmisel ette kas rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistuse.

Esmaspäeval Harju maakohus siiski lõpetas prokuratuuri ettepanekul Andrei suhtes kriminaalasja, kuna süüteo menetlemiseks puudus avalik huvi. Küll aga tuleb Andreil tasuda 183 euroni ulatuvad menetluskulud ning maksta süüasja lõpetamisel riigi tuludesse 200 eurot.

Andrei on varem kriminaalkorras karistamata.