Riigikogu liige Kalle Laanet osaleb eilsest järgmise nädala reedeni ehk pea kaks nädalat Belgias Brüsselis ja Brugges Euroopa Liidu kõrgemate missioonijuhtide kursusel. Peamise teemana käsitletakse Euroopa Liidu osalemist üleilmses poliitikas: EL välispoliitika, ühtne julgeoleku- ja kaitsepoliitika, kriisiregulatsioon, tsiviiloperatsioonide planeerimine, konfliktijärgne tegutsemine jpm.

Täna ja homme osalevad riigikogu majanduskomisjoni esimees Arto Aas ja sotsiaalkomisjoni esimees Margus Tsahkna Taanis Kopenhaagenis Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentide komisjonide esimeeste kohtumisel. Arutusele tulevad Euroopa siseturu ja majanduskasvuga seotud küsimused.

Tänasest neljapäevani osaleb Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Indrek Saar ENPA delegatsiooni koosseisus vaatlejana Serbias Belgradis parlamendivalimiste eelmissioonil.

Kolmapäevast laupäevani osaleb riigikogu liige Urve Palo Euroopa Komisjoni koordineeritava rahvusvahelise projekti raames Sloveenias Bledis hariduse ja sotsiaalse õigluse teemalisel lõppkonverentsil.

Kolmapäevast järgmise nädala reedeni on riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ja liikmed Vladimir Velman, Imre Sooäär ja Sven Mikser väliskomisjoni töövisiidil Ameerika Ühendriikides Washingtonis ja San Fransiscos. Toimuvad kohtumised USA Kongressis, Riigidepartemangus, Pentagonis, Maailmapangas ja IMFis. Silicon Valleys külastatakse mitmeid ettevõtteid, sh Eestiga seotud ettevõtteid, samuti Stanfordi Ülikooli.

Neljapäevast laupäevani osaleb Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liige Väino Linde Hollandis Haagis Beneluxi parlamendi korraldataval kolmepoolsel maksupettuse-teemalisel konverentsil.

Samal ajal osalevad riigikogu esimees Ene Ergma ja riigikogu kantselei direktor Heiki Sibul Poolas Varssavis Euroopa Liidu riikide parlamentide esimeeste konverentsil. Arutusele tulevad teemad käsitlevad Euroopa ühtsuse kriisi, ühtse välis- ja julgeolekupoliitika ning julgeoleku- ja kaitsepoliitika parlamentaarset kontrolli, stabiilsuspakti koordinatsiooni ja juhtimise järelmeid, avaliku arvamuse ja meedia mõju parlamendile. Heiki Sibul võtab osa ka parlamentide peasekretäride kohtumisest.

Viis ministrit välislähetuses

Kolmapäevast reedeni toimub Taanis Horsensis energeetika- ja keskkonnaministrite mitteametlik kohtumine. Teisipäevast neljapäevani on Taanis keskkonnaminister Keit Pentus, kes osaleb Euroopa Liidu keskkonnanõukogu mitteametlikul istungil. Teemaks on 7. keskkonnategevusprogramm, Rio+20 konverentsi ettevalmistus ning tuleviku EL heitkogustega kauplemissüsteemi korraldus

Neljapäeval ja reedel osaleb EL energiaministrite mitteametlikul kohtumisel Taanis, Horsensis ka majandus- ja kommunikatsiooni­minister Juhan Parts. Arutatakse Euroopa Komisjoni teatist „Energia teekaart 2050“ ning EL energiatõhususe direktiivi. Ministrit saadab kohtumisel MKM energeetika osakonna juhataja asetäitja, Timo Tatar ja Eesti Euroopa Liidu alalise esinduse nõunik Ando Möldre.

Välisminister Urmas Paet kohtub täna Brasiilias riigi välisministri Antonio de Aguiar Patriotaga, kellega arutatakse Eesti ja Brasiilia kahepoolsete suhete, sealhulgas viisavabadusega seonduvat. Samuti tulevad kõne alla päevakajalised välispoliitilised küsimused ja olulisemad arengud regioonis. Paet on Brasiilias ka homme, kolmapäeval ja neljapäeval aga Brüsselis NATO välis- ja kaitseministrite kohtumisel.

Kultuuriminister Rein Lang on tänasest kolmapäevani visiidil Moskvas. Visiidi raames allkirjastatakse Eesti kultuuriministeeriumi ja Vene föderatsiooni kultuuriministeeriumi vaheline jätkuprogramm kultuurikoostöö alal aastateks 2012–2014. Samuti osaleb minister Rahvuslike Olümpiakomiteede Assotsiatsiooni (ANOC) II konverentsil.

Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder siirdub täna nädalasele visiidile Aserbaidžaani, kus kohtub Aserbaidžaani põllumajandusministriga, külastab põllumajandusettevõtteid jne. Laupäeval alustab Seeder visiiti Kasahstanis. Alma-Atas on kavas kohtumine põllumajandusülikooli rektoriga, et arutada teaduskoostöö võimalusi Eesti ja Kasahstani vahel ning kohaliku tööstusettevõtte külastus.

Välismaal on ka kantslerid, nõunikud ja ametnikud

Konkurentsiameti peadirektor Märt Ots ja välis- ja avalike suhete osakonna juhataja Maarja Uulits osalevad teisipäevast reedeni aastakonverentsil rahvusvahelise konkurentsivõrgustiku (ingl International Competition Network, lüh ICN) 11. Rio de Janeiros. ICN on ülemaailmne konkurentsiasutuste võrgustik, mille eesmärk on parandada rahvusvahelist koostööd ning toetada ühetaolise konkurentsipoliitika rakendamist erinevates jurisdiktsioonides.

Kolmapäevast neljapäevani toimub Brüsselis CITESi järelevalvegrupi koosolek, millest võtab osa keskkonnainspektsiooni looduskaitseosakonna juhtivinspektor Helena Täär. Koosolekul tehakse kokkuvõte eelmise aasta tegevusest, esitatakse ülevaade liikmesriikide läbiviidud menetlustest ning arutatakse erinevaid järelevalvega seotud küsimusi.

Neljapäeval osaleb keskkonnainspektsiooni kalakaitseosakonna juhtivinspektor Aare Pai Brüsselis toimuval Loode-Atlandi kalapüügiorganisatsiooni (NAFO) ja Kirde-Atlandi kalanduskomisjoni (NEAFC) juhtgrupi koosolekul, kus põhipunktiks on kahe eelseisva aasta tööplaani koostamine kalapüügijärelevalve korraldamiseks NAFO ja NEAFCi regulatsiooni alal. Sealhulgas räägitakse ka ühiskontrollide läbiviimisest.

Neljapäevast osaleb maa-ameti kartograafia osakonna juhataja kt Anu Kaljula Brüsselis kahepäevasel EuroGeographicsi kaardiandmete tootjate töökoosolekul. Päevakorras on kokkuvõtete tegemine projektidest EuroRegionalMap, EuroGlobalMap ja EuroBoundaryMap ja järgnevaks kolmeks aastaks uute plaanide tutvustamine. Antakse ka ülevaade liikmesriikide kaardiandmete kvaliteedist ning tutvustatakse väljatöötamisel olevaid andmekihtide parandamise põhimõtteid.

Kolmapäeval osaleb veeteede ameti peadirektor Andrus Maide SWATH-tüüpi mõõdistuslaeva Jakob Prei nimeandmise tseremoonial Saksamaal laevaehitusfirma Abeking & Rasmussen laevatehases.

Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Ivi Normet osaleb kolmandal Euroopa tervisepoliitika foorumil Brüsselis.

Täna osaleb välisministeeriumi välismajanduspoliitika ja arengukoostööküsimuste asekantsler Väino Reinart Brüsselis toimuval kohtumisel "Sustainable Energy for All".

21.–26. aprillil toimub Kataris Dohas XIII ÜRO kaubandus- ja arengukonverents (United Nations Conference on Trade and Development - UNCTAD). Eesti delegatsiooni juhib välisministeeriumi välismajanduspoliitika ja arengukoostööküsimuste asekantsler Väino Reinart.

16.–18. aprillini osaleb kultuuriministeeriumi kirjandusnõunik Asta Trummel Londoni raamatumessil, messi raames toimuvatel kohtumistel osaleb 16.–17. aprillil ka asekantsler Ragnar Siil. Eesti stendil on väljas uuem eesti ilukirjandus, mille valiku on teinud Eesti Kirjanduse Teabekeskus ja Eesti Kirjastuste Liit. Tänavuse Londoni raamatumessi peakülaline on Hiina ja Eesti stendil saab tutvuda ka Eesti lastekirjanduse tõlgetega hiina keelde.

Kolmapäeval osaleb kultuuriministeeriumi asekantsler Ragnar Siil Brüsselis Euroopa Liidu kultuuriasjade komitee töös, kus ta ELi loomemajanduse töögrupi eesistujana tutvustab valminud poliitikate käsiraamatut. Käsiraamat keskendub parimatele praktikatele Euroopa Liidu tõukefondide kasutamisel kultuuri ja loomemajanduse toetamiseks.

18.–20. aprillini osaleb kultuuriministeeriumi asekantsler Anne-Ly Reimaa Taani ELi eesistumise raames toimuval integratsiooni konverentsil Taanis Vejles. Konverentsi teemaks on, kuidas tugevdada demokraatlikke väärtusi, suurendada sotsiaalset sidusust ja interkultuurilist dialoogi.

18.–19. aprillini osaleb arendus- ja personaliosakonna nõunik Jaanika Müürsepp rahvusvahelise kunsti- ja kultuurihariduse võrgustiku ACEnet kohtumisel Kopenhaagenis, kus kõne all on kultuuri ning haridusvaldkonna koostöötegevused. Ühtlasi võtab Jaanika Müürsepp osa konverentsist: „Access to Art and Culture throughout Childhood and Youth“, kus käsitletakse teemasid kultuuriuuringutest kuni kultuuri kättesaadavuse ja vaba aja veetmise võimalusteni.

Reedest pühapäevani osaleb rahandusministeeriumi asekantsler Tanel Ross Rahvusvahelise Valuutafondi kevadkoosolekul Washingtonis.