Euroopa Liidus reguleerib teistest liikmesriikides töötamise aja eest pensionide maksmist sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimisest reguleeriv määrus.

"Selle määruse artikkel 57 ütleb sisuliselt seda, et iga Euroopa Liidu liikmesriik, kus inimene on töötanud vähemalt ühe aasta, on kohustatud selle inimesele maksma töötamise perioodiga proportsionaalse osa arvestuslikust pensionist ehk pro rata pensioni," selgitas Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö instituudi direktor ja sotsiaalpoliitika professor Lauri Leppik.

Leppiku sõnul ei ole liikmesriigil kohustust pro rata pensioni maksta üksnes juhul kui töötamine seal riigi on kestnud alla ühe aasta.

Ta lisas aga, et teisalt kehtib sama määruse järgi Euroopa Liidus pensionide ekspordi põhimõte.

"See ütleb, et ühes liikmesriigis väljateenitud pensioni või selle töötamise aastatele vastavat osa tuleb välja maksta sõltumata sellest, millises liikmesriigis see inimene elab või elama siirdub," selgitas Leppik määruse sisu.

Seega piisaks ühest aastast ükskõik millises Euroopa Liidu liikmesriigis töötamisest, et tulevikus hakata sellest riigist saama töötamise ajale vastavat pensioniosa.

Leppik ei osanud öelda, mis allikast on eestlaste seas liikvele läinud jutt, et Soomest pensioni saamiseks on vaja seal töötada vähemalt viis aastat. Määrtust lugedes on selge, et sellel jutul pole alust.