13. aprillil toimus välisministeeriumis Venemaa Föderatsiooni suursaadiku Juri Merzljakovi palvel kohtumine. Välisministeeriumi esindaja kuulas ära Venemaa suursaadiku seisukohad seoses kaitsepolitsei aastaraamatus esitatuga.

Välisministeerium avaldab imestust kohtumisele järgnenud Venemaa saatkonna pressiavalduse üle ning taunib kaitsepolitsei aastaraamatu sisu iseloomustamist provokatiivse materjalina ja samuti katset seostada aastaraamatus esitatud fakte meelevaldselt Eesti Moskva saatkonna diplomaatide tegevusega.

Venemaa saatkond Tallinnas avaldas reedel Eesti välisministeeriumile otsustavat protesti kaitsepolitsei "alusetute süüdistuste" pärast Vene diplomaadi Juri Tsvetkovi aadressil ja kinnitas, et need ei jää tulemuseta ning avaldavad negatiivset mõju Eesti-Vene suhetele.

Saatkond teatas, et peab vastuvõetamatuks ja lubamatuks kapo katseid panna kahtluse alla kontaktid opositsioonierakonna poliitik Kõlvartiga, sest kohtumised asukohamaa poliitikutega on tavalise diplomaatilise käitumise hulka kuuluv tegevus.

"Mitte üheski demokraatlikus riigis ei peeta taolisi kontakte "vaenulikuks" tegevuseks, mis ei sobi kokku diplomaatilise staatusega," lisas saatkond. Tsvetkovi tegevus vastab saatkonna teatel täielikult 1961. aasta Viini konventsiooni nõuetele.

Vene saatkond nimetas kapo väiteid Tsvetkovi kohta kohmakaks provokatsiooniks, et maksta kätte selle eest, et vene pool paljastas suursaadik Simmu Tiigi juhitud Eesti diplomaatide grupi veebruaris toimunud loata sõidu Severodvinski linna, mille külastamine välismaalaste jaoks on piiratud.

Saatkond lubas, et kaitsepolitsei tegevus ei jää tagajärgedeta ning see mõjutab negatiivselt Eesti-Vene suhteid.