Viimase kolme aastaga on elektri hind Klandorfi väitel Tallinna linna jaoks tõusnud 37,5 protsenti.

"Kui me kustutasime esimesed 5000 lampi, siis hoidsime kolme aastaga kokku 2 100 000 eurot. Tuletan meelde, et peale elektri tarbimise vajavad valgustid veel ka hooldust. Kuna elektri hind on tõusnud, siis oleme olnud sunnitud ka hooldusmahtusid vähendama. Käesoleva aasta hindade juures säästaks 12 kuuks 10 000 valgusti väljalülitamine (Tallinnas on kokku 52 000 valgustit) 1 267 992 eurot," lausus Klandorf Delfile.

Aselinnapea sõnul tegeleb Tallinn aktiivselt täiendavate võimaluste ja tehniliste vahendite leidmisega. "Tuletan siinkohal meelde, et elektrituru avamine tõstab elektri hinda veel umbes 20 protsendi võrra, aga võimalik et veelgi rohkem," lisas Klandorf. Seniajani on peamised valgustite väljalülitamised toimunud magistraaltänavatel, hetkel testitakse ja analüüsitakse võimalust ka väiksematel tänavatel valgustikilpide kaupa kellaajaliselt välja lülitada osa valgusteid ( näiteks kella 23.00 kuni kella 06.00).
Möödunud aasta 11 kuu politseistatistika Tallinnas
:


Vargused sõidukitest,
mida valdavalt sooritatakse öötundidel

2010 aastal 2488 kuritegu, 2011 aastal 1639 kuritegu.

Autovargused

2011 aastal 182 kuritegu, 2010 aastal 261 kuritegu.

Tänavakuritegevus

2010 aastal kokku 7080 ja 2011 aastal 5571 kuritegu.

"Ütlen veelkord loomulikult ei rõõmusta selline asjade käik Tallinna linnavalitsust ega Tallinna elanikke," kinnitas Klandorf.

Linna esindaja sõnul puudub politseil statistika selle kohta,  kas tänavakuritegude arv suureneb kui valgustuse hulk väheneb.  

"Ei saa ka otseselt öelda, et tänavakuritegevus oleks kasvanud seoses 5000 lambi väljalülitamisega," kommenteeris Klandorf ning lisas: "Loomulikult otsib Tallinn ka muid võimalusi tänavavalgustuse rahastamise suurendamiseks kui ainult lampide väljalülitamine. Kuid eks aeg näitab, milliseid neist on võimalik kasutada."