Küttis ise leidis, et praegu on meil koolivõrk, mille tähendus on setka, millega käidi nõukogude ajal poest toitu ja õlu toomas. Setka, kust midagi pudeneb välja või kui midagi läheb pahaks, siis visatakse ta sealt välja, näitlikustas Küttis Eesti koolivõrku.

„Mõistuspärasem ideaal võiks olla network ja mitte sellepärast, et see on inglise keelne sõna,“ rääkis Küttis. „Me peaks leidma võimaluse, kus on suurem sidusus erinevate koolide vahel – gümnaasiumite ja kutsekoolide vahe, et koolid tegutseksid ühtse võrgustikuna, mitte setkana.“

Küttis tõi näiteks võrdluse ka Soome koolivõrguga, mida peetakse heaks eeskujuks. Slaidil kujutatud Tampere ümbruse kaart kirjeldas koolivõrku, kus 10-kilomeetrise raadiusega olid märgitud ringid ümber gümnaasiumite. Ükski ring ei kattunud ega omanud ühisosa, samuti oli ringide vahel näha suhteliselt palju tühja ruumi.

Seevastu Eesti kaart, mis kirjeldas gümnaasiumite asukohti Ida- ja Lääne-Virumaal, oli näha, et kümne kilomeetri raadiusega tehtud ringid ümber maagümnaasiumite, omasid väga suuri ühisosi.