E-oskused on tänapäeva maailmas toime tulemiseks vajalikud sõltumata erialast ja ametist.

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ehk IKT on tänapäeval juba kõikjal ja sellega seotud oskused on vajalikud tööturul konkurentsivõimeline olemiseks igal erialal.

2012. aasta jaanuarist maini toimuva kampaania tegevusi viiakse ellu 30 Euroopa riigis. Tegevused kulmineeruvad kogu Euroopas e-oskuste nädalaga, mis toimub 26.-30. märtsini.

2012. aastal teistkordselt korraldatav Euroopa e-oskuste nädal tutvustab noortele, professionaalidele ning väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele võimalusi, mida IKT-ga seotud tööd pakuvad. IDC (International Data Corporation) tööstusuuringu hinnangul hõlmab 2015. aastaks 90% kõigist ametitest baastasemel e-oskusi.

Eestis viiakse kampaania raames läbi koolikülastusi, kus tutvustatakse IKT erialasid. 5. aprillini saavad noored töid saata foto- ja videokonkursile „Kõik on IT“ ja 30. märtsil toimub 20 avatud noortekeskuses üle Eesti "IT ÖÖ". Lisainfot vaata www.startit.ee .

Võtmepartneritena aitavad kampaania sõnumit levitada ja valdkonnaga seostada IKT erialasid pakkuvad ülikoolid, mitmed Noored Kooli programmis osalejad ning IKT ettevõtjad. Kõik haridustöötajad, ettevõtted jm ametiasutused üle Eesti on oodatud kaasa lööma kampaania tegevuste elluviimisel või enda poolt korraldatud tegemisi siduma "E-skills week 2012" kampaaniaga.

Esimese Euroopa e-oskuste nädala raames 2010. aasta märtsis toimus sadu üritusi ja tegevusi, mis aitasid tõsta teadlikkust e-oskuste olulisusest tööhõive seisukohast ning jõudsid 65 miljoni inimeseni 35 riigis. E-oskuste kampaaniat toetavad Euroopa Komisjon ja Sotsiaalfond.

Rohkem infot e-oskuste nädala kohta leiab ITL-i kodulehelt.