"Seega on seniste küsitluste osalusrekord juba purustatud, kusjuures tegemist on alles küsitlusnädala kolmanda päevaga," tõdes küsitluse läbiviimise komisjoni esimees Toomas Sepp. "Seniseist osalejaterohkeimal - öise alkoholimüügi keelustamise teemailisel küsitlusel – osales 21 688 inimest."

Tallinna Transpordiameti andmeil kasutab igapäevaselt ühistransporti üle 100 000 inimese. Perioodikaarti kasutab kokku üle 75 000 pealinlase, sh ligi 53 000 täisealist ja ligi 23 000 alaealist. Lisaks neile kasutavad igapäevaselt ühistransporti paljud tasuta sõidu õigust omavaid eelkooliealised lapsed ja üle 65 aasta vanused.

Vastavalt Tallinna linnavolikogu otsusele viiakse 19.-25. märtsini 2012 läbi linnaelanike küsitlus küsimuses "Kas toetate tasuta ühistransporditeenusele üleminekut alates 2013. aastast Tallinna ühtse piletisüsteemi liinidel?". Küsitlusel saavad osaleda isikut tõendava dokumendi alusel kõik vähemalt 18 aasta vanused, rahvastikuregistri andmeil Tallinna linnas elavad inimesed.

Küsitluse läbiviimiseks on moodustatud kokku 40 küsitluspunkti. Neist kõige populaarsemad on olnud Lasnamäe Centrumis ja Kristiine Kaubanduskeskus asuvad küsitluspunktid, neist kummaski on käinud üle 3300 inimese. Seni on olnud aktiivseimad küsitlusel osalejad Lasnamäe linnaosa elanikud - Lasnamäel asuvates küsitluspunktides on käinud oma seisukohta avaldamas ligi 11 000 inimest.