Asenduskoduteenust osutavate riigi hoolekandeasutuste kasvatusala töötajate palgakokkulepe sõlmiti 2008. aastal ning siis lepiti kokku järgmised kuupalga alammäärad.
Abikasvataja 416 EUR
Nooremkasvataja 448 EUR
Kasvataja 493 EUR
Vanemkasvataja 572 EUR

Nüüd tahaks ROTAL palku tõsta järgnevalt.
Vanemkasvataja 680 EUR
Kasvataja 570 EUR
Nooremkasvataja 502 EUR
Abikasvataja 466 EUR

Alates kasvatajast nõutakse kõrgharidust.

Töölepinguseaduse jõustumine andis lastekodu juhile õiguse asenduskoduteenust osutavate riigi hoolekandeasutuste kasvatusala töötajate
puhkust kärpida 28 kalendripäevani ja töönädalat pikendada 40 tunnini.
ROTALi juhatus leiab, et asenduskoduteenust osutavate riigi hoolekandeasutuste kasvatusala töötajatele tuleb laiendada lasteaia kasvatajatega võrreldes samasuguseid tingimusi.