Vallavanem Haldo Oravase sõnul soovib vallavalitsus kontrollida süüdistusi nagu oleks AS Esmar Ehitusele, milles Jõgimaa omab 50protsendilist osalust, vald aastail 2007 – 2011 maksnud võidetud hangete eest ligi 18 miljonit eurot.

„Tänasel umbusaldusavalduse arutelul otsustati, et vallavalitsus pöördub juhtunu uurimiseks politsei- ja piirivalveameti poole,“ lausus Viimsi vallavanem Haldo Oravas. „Lisaks on tehtud järelpäring vallale kuuluvale ASile Viimsi Vesi, millele ka juhatuse liige Toivo Eensalu vastas. Eensalu kinnitab, et perioodil 2007 – 2011 on AS Esmar Ehitus võitnud kolm AS Viimsi Vesi poolt korraldatud ELi Ühtekuuluvusfondi veemajanduse avatud riigihanget 37st kogusummas ligi 8 miljonit eurot.“

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi veemajanduse riigihankeid korraldas AS Viimsi Vesi, kaasates riigihanke komisjoni ka SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse esindaja. AS Esmar Ehitus kvalifitseerimise kohta on küsitud hinnangut keskkonnaministeeriumilt ning saadud seisukoht ka Riigihangete vaidluskomisjonilt, et puudub alus pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamiseks.

Haldo Oravase sõnul soovib vallavalitsus saada selgust, miks meedias esitatud andmed on kardinaalselt erinevad AS Viimsi Vesi poolt vallavalitsusele esitatutest. „Kuna üleriiklikus meedias on tekkinud kahtlused, nagu oleks Viimsi Vallavolikogu esimehe Aarne Jõgimaa osalusega ettevõte enamiku Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi veemajanduse riigihankeid võitnud, siis palume politsei-ja piirivalveametil uurida, kas ASis Esmar Ehitus osalust omav Aarne Jõgimaa pole kaubelnud mõjuvõimuga või ei ilmne tema tegevuses muid kuriteokoosseisu tunnuseid. Ühtlasi hakkab uurima umbusalduses avaldatud väidete tõesust vallavolikogu revisjonikomisjon,“ lisas Oravas.

Viimsi vallale kuuluv AS Viimsi Vesi on 1998. aastal asutatud AS Viimsi Soojus õigusjärglane, ettevõtte põhitegevusteks on vee- ja kanalisatsiooniteenuste osutamine ja piirkonna veemajanduse arendamine.

Harjumaa Viimsi vallavolikogu opositsioon esitas teisipäeval vallajuhtide vastu umbusaldusavalduse, süüdistades neid valla hangete suunamises volikogu esimehe Aarne Jõgimaa osalusega ettevõttele.

Rerformierakonda kuuluv Enn Sau andis teisipäeval volikogu menetlusse umbusaldusavalduse Viimsi Ettevõtjate Liitu kuuluva volikogu esimehe Aarne Jõgimaa ning Isamaa ja Res Publica Liitu (IRL) kuuluva vallanema Haldo Oravase vastu. Umbusaldusavaldusel on seitsme opositsiooni kuuluva saadiku allkirjad. Viimsi volikogu on 21-liikmeline ning umbusaldusavalduse läbiminekuks on tarvis vähemalt 11 saadiku toetust.

Opositsioon soovib umbusaldada peamiselt Jõgimaad, aga ka Isamaa ja Res Publica Liitu (IRL) kuuluvat vallavanemat Haldo Oravast. Viimasele pannakse süüks seda, et ta on lubanud Jõgimaal aastaid segamatult tegutseda.