Neist osales ühepäevases streigis 9468, kahepäevases streigis 3094 ja kolmepäevases streigis 4672 õpetajat jt õppeasutuste töötajat. Õpetajate streiki toetasid omapoolsete aktsioonidega tuhanded meditsiini, kultuuri, transpordi jt valdkonna töötajad.

Eesti õpetajate streigile avaldasid omapoolset toetust Euroopa Liidu liikmesmaade haridustöötajate ametiühingud, Euroopa Ametiühingute Hariduskomitee ja Õpetajate Maailmaorganisatsiooni Education International. "Taasiseseisvunud Eestis seni toimunud suurima osavõtuga streik näitab, et kodanikuühiskond on tegelikkuses välja kujunemas," nentis haridustöötajate liidu esimees Sven Rondik.

Koolide ja lasteasutuste õpetajate õigustatud nõudmised palga- ja töötingimuste parandamiseks, töökoormuse vähendamiseks ning hariduse valdkonnas vajalike muudatuste tegemiseks pälvisid Rondiku sõnul Eesti üldsuse poolt mõistmist ja toetust. "Samas, osa poliitikute, võimu- ja valitsemisorganite ja tööandjate sõnavõtud ja kirjutised seonduvalt õpetajate streigiga püüdes igati pisendada selle osatähtsust ja mõju, näitavad, et selge sõnum diskussiooni ja läbirääkimiste vajadusest oluliste küsimuste lahendamiseks ei ole neile senini kohale jõudnud," ütles Rondik.

EHLi poolt pärast streigist osavõtnud õpetajate poolt tehtud ettepanekute üldistamist nende esitamiseks võimu- ja valitsemisorganitele pöördutakse lähiajal vabariigi valitsuse ja üleriigiliste omavalitsuste liitude poole ettepanekuga alustada läbirääkimisi võimaluste leidmiseks õpetajate palgaküsimuste lahendamiseks 2012.aastal ja täiendavate rahaliste vahendite eraldamiseks õpetajate töötasu alammäärade tõstmise tagamiseks 2013.a riigieelarves.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid