Metsalangil viibisid õnnetuse toimumise ajal harvesterijuht osaühingust Woodlogester ja kaks töömeest osaühingust HP Metsateenused. Hukkunu oli tööle võetud suulise lepingu alusel. „Metsalangetustööde puhul tuleb õnnetuste vältimiseks alati kooskõlastada tööpiirkond, kus töötab metsatehnika ja kus raietöölised,” kinnitas juhtumit uuriv Tööinspektsiooni tööinspektor-uurija Marge Mäekivi inspektsiooni teatel.

Kui tööõnnetuse tagajärjeks on surm või nähtavalt raske vigastus, tuleb õnnetusest viivitamata teatada Tööinspektsiooni kohalikule asutusele, ootamata arsti teatise saamist. Surmaga lõppenud tööõnnetusest peab tööandja teavitama viivitamata ka politseid.

Juhtunu suhtes on Lääne Prefektuuri poolt alustatud kriminaalmenetlus.
Käesoleva aasta jooksul on Tööinspektsioonis registreeritud 632 tööõnnetust. Surmaga on lõppenud kolm tööõnnetust, lisaks on uurimise all ühe surmaga lõppenud õnnetuse asjaolud.