Abilinnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on eesmärgiks anda riiklike õppekavadega määratud mahus tasuta ja heatasemelist põhi- ja keskharidust ning samuti korraldada täienduskoolitust. Kõlvart avaldas lootust, et Vene Lütseum teeb kättesaadavaks kvaliteetse hariduse vene keeles õppida soovijatele.

"Meie riigi põhiseadus annab võimaluse valida õppekeelt. Nii õpilased kui ka lapsevanemad, aga ka õpetajad on tungivalt väljendanud vajadust vene õppekeelega kooli järele. Tallinna linnale ei too kooli loomine ja sihtasutuse tegevus kaasa lisakulutusi ning ka õpilastele on seal õppimine tasuta," lisas abilinnapea.

SA Tallinna Vene Lütseum asutaja on linn ja aadressiks Linnamäe tee 10. Asutamisel eraldab Tallinna linnavalitsus oma reservfondist sihtasutusele registreerimise ja koolitusloa taotlemisega seotud kuludeks 500 eurot.
Sihtasutuse tegevust kavandab ja teostab ka järelevalvet selle üle sihtasutuse nõukogu, millesse põhikirja järgi kuulub kolm kuni seitse liiget. Linnavolikogu otsuse kohaselt said nõukogu liikmeteks Mihhail Kõlvart, Yana Toom ja Mart Raik. Nõukogu volitused kestavad kolm aastat.

Sihtasutust juhib ja esindab juhatus, mille liikmete volituste kestus on samuti kolm aastat. Sihtasutus võib ühineda teise sihtasutusega, kui mõlema sihtasutuse eesmärgid on sarnased ja ühinemine on lubatud ka teise sihtasutuse põhikirjaga.