Sotsiaalminister vastas Delfile, et streik tema igapäevaelu oluliselt ei mõjuta.

Täpsemalt sai ministrilt küsitud selle kohta, et kas tema arvates streik lahendab õpetajate palgamure, kas sotsiaalminister mõistab inimlikult neid inimesi, kes streigis osalevad, kas on oht, et kui valitsus tõstab õpetajate palku, tahavad ka teiste elualade esindajad palgatõusu ning kas ministri enda igapäevaelu streigi tõttu ka kuidagi muutub.

Delfi küsimustele vastas minister järgnevalt: "Õpetajate palga osas on haridus-ja teadusminister Jaak Aaviksoo selge sõnumi öelnud. Hetkel ei näe, et minu igapäevaelu streik kuidagi oluliselt mõjutaks."

Lisaks sotsiaalministrile, ei mõjuta meeleavaldused valitsuse pressiesindaja sõnul ka teiste ministrite tööd. "Streigid ei mõjuta valitsusliikmete tööd. Kõik plaanitud tegevused saavad tehtud. Näiteks haridus- ja teadusminister on homme Paides kohtumas sealsete haridusjuhtidega, neljapäeval võõrustab kultuuriminister Läti kultuuriministrit jne," öeldi Delfile valitsuse kommunikatsioonibüroost.

Haridustöötajate üleriigiline streik toimub kolmapäevast reedeni ning vastavalt õpetajate otsustele töökohtadel toimub streik haridusasutustes üks kuni kolm päeva. Streik on üleriigiline, hõlmates õpetajaid kõigis maakondades. Streigi ajal korraldavad sellest osavõtjad pikette ja miitinguid ning piketeerijate põhinõudmiseks on vähemalt 20-protsendiline palgatõus. 29. veebruari seisuga on streigist osalemisest teada andnud umbes 15 000 koolmeistrit, neist enam kui 4000 Tallinnast.

Samuti peatab tööandjatele edastatud streigiteadete kohaselt transpordi ametiühing järgmisel neljapäeval pealinna bussi, trammi- ja trolliliikluse. Ühistranspordi seisak kestab terve päeva, alustades hommikul kell 4.00 ja lõpetades öösel kell 2.00. Lisaks on streikidest teatanud ka Eesti teiste suuremate kohtade transporditöötajad.

Trammi-, trolli- ja bussijuhid teevad toetusstreigi õpetajate palganõude toetuseks ning kollektiivlepinguseaduse muudatuste vastu, mis seab ohtu transporditöötajate palgad, puhkused ja sotsiaalsed tagatised.