"Pealinna juhtide poolt valitsuse poliitika eiramine JOKK skeemide abil on lubamatu ning see ei ole vene keelt kõnelevate noorte huvides," ütles Randpere.

"Kui tahad mingis ühiskonnas edukas olla, pead õppima ära keele ja respekteerima selle ühiskonna kultuuri, ajalugu ja väärtushinnanguid. See, kes väidab vastupidist ja skeemitab eesmärgiga "säästa" noori keelt õppimast, teeb neile noortele tegelikult karuteene. Sellised "heateod" ei tee pikas perspektiivis kellelegi head," rääkis Randpere.

"Need noored ega nende vanemad ei taha ju tegelikult Venemaale minna, vaid siin elada. Kui me tahame siin koos elada ja Eestit koos arendada, siis peame suutma üksteisega otse rääkida, meie suhtlus ei saa kulgeda läbi Venemaa propagandakanalite. Ühe keele lisaks omandamine ei tee kedagi rumalamaks ega elus halvemini hakkama saavaks, see on päris selge," märkis Randpere.

Randpere on seisukohal, et linnavalitsus võiks vene keelt kõnelevate inimeste hullutamise asemel tegeleda kõigile linnaelanikele oluliste asjadega - näiteks koolivõrgu korrastamisega. Paraku tegeleb linn vaid propagandaga ja seda maksumaksja raha eest.

"Raisata üdini populistliku tasuta bussisõidu rahvaküsitluse peale veerand miljonit eurot linlaste raha - esiteks on see küsitlus olemuselt täiesti arutu ettevõtmine, teiseks on selleks kuluv summa kaks korda suurem kui 2011. aastal kulutati linna lasteaedade remondiks. Kaks korda suurem! Lasteaedadest hakkabki ju meie kõigi haridustee pihta," lausus Randpere.