Lisaks korraldatakse ohtralt toetusstreike ning nendest osavõtjate arv peaks selguma lähipäevil, kuna viimane tähtaeg osavõtmisest teatamiseks on reede.

Eesti lasteaednike liidu juhatuse esimees Liili Pille rääkis Delfile, et nüüdseks on streigis osalemisest teatamise tähtaeg möödas ning lasteasutuste kollektiivid saavad liituda veel toetusstreigiga. „Märku antakse järjest ja teatatakse, et see või teine lasteasutuse õpetajaskond või töötajad on ühinenud toetusstreigiga,” sõnas Pille ja lisas, et kuna liitujaid tuleb üha juurde ja info koondub pigem haridustöötajate liidu kätte, pole veel püütudki osalejate üle statistikat pidada.

Rondik nentis ka, et maakonnad ja linnad ise küll teavad, kui paljud asutused nende piirkonnas streigivad, kuid haridustöötajate liit infot nõnda eraldi kogunud ei ole, kuna nõudmised on kõigil streikijail ühtsed. „See ei ole nii oluline, oluline on esitada oma nõudmised ja et rahvas kaasa tuleks,” leiab Rondik, et ka mittestreikijate toetus on oluline.

Enamikes Eesti lasteaedades ei ole lasteaia õpetajatel palgad seadusega paika pandud ning pedagoogide streigiga nõutakse ka selle olukorra muutmist. „Lasteaednikel ei ole palgaalammäärasid ja seetõttu on nende küsimus ka väga tõsine,” rõhutas Rondik. „Nende probleem on omaette kindlasti olemas.”

Haridustöötajate liidu nõudmiste hulgas on ka kaks lasteaednikke puudutavat nõudmist. Eesmärk on kehtestada koolieelsete lasteasutuste õpetajatele atesteerimisel omistatavate ametijärkude kaupa üleriigilised töötasu alammäärad võrdselt põhikooli- ja gümnaasiumi õpetajate alammääradega ning võrdsustada nende puhkus teiste õpetajate puhkusega, mis on 56 kalendripäeva.

Mis lasteaias streigipäeval toimub, on Pille kinnitusel iga lasteaia juhtkonna otsustada. Kui asutuse juhtkond teab eeldatavat osalejate arvu, saab tollel päeval majas toimuvast ka lapsevanemaid teavitada. Kui mõni hoidja on tööl, saavad nemad lapsi hoida, kui mõni lapsevanem jääb väga hätta. Mõnes lasteasutuses on ehk 24-lapselised liitrühmad, mis pole muidugi lapse tavapärased rühmad. Pille sõnas, et lahendusi leitakse lapsevanematega koostöös.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid