Lõplik osavõtjate arv peaks selguma reedeks, mis on viimane tähtaeg endast teada andmiseks. Rondik rõhutas, et arv muudkui kasvab ja arvatavasti tuleb õpetajaid 15 000 täis. Lisaks pedagoogidele ja lasteaednikele korraldavad toetusstreike ka transporditöötajad, arstid, õed, muusikakoolide õpetajad ja teatrite töötajad.

Ametiühingute keskliit saab osalejate arvu Rondiku kinnitusel kokku 1. märtsi paiku. „Kui neid tuleb veel väljastpoolt juurde, siis võime varsti võib-olla juba 20st rääkida – ma nende eest ei oska praegu öelda, sest mul ei ole nende kohta andmeid.”

Asutuste tegevuse streigipäeval korraldab juhtkond, kes otsustab, kas kool pannakse kinni või korraldatakse üritusi, võistlusi või lahendatakse päev muul moel, näiteks GAG-is annavad tunde abituriendid. „Seetõttu ongi etteteatamise tähtaeg, et asutused jõuaks tööd korraldada,” ütles Rondik ning lisas, „küll nad hakkama saavad.”

Lapsevanematel streigi tõttu töölt puudumise õigust ei ole ning kokkuleppele tuleb jõuda töökohaga. Kui töölt puududa ei saa või taha ning vanavanemaid rakendada pole võimalik, võib tolleks päevaks võtta näiteks mõne teise lapsevanemaga ühes lapsehoidja. Neid leiab kindlasti lehelt lastehoid.net.

Lapsevanemad Rondiku poole pretensioonidega pöördunud ei ole, küll on aga helistatud ja toetust avaldatud ning suhtumine on mehe sõnul õpetajate palganõudmisesse üldiselt positiivne. Streigipäevade eest õpetajad töötasu ei saa, kuid kui tund tehakse järele, tasustatakse seda kui põhitööd.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid